توليد علم و تحقيقات حيات آينده كشور است. (مقام معظم رهبري)
 1

مرکز آموزشی درمانی هاشمی نژاد


آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میدان ونک، کوچه شهید والی نژاد             

تلفن مرکز توسعه بالینی: 88644486

 2

مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

آدرس:خیابان ولی عصر(عج)، جنب پارک ملت،نبش خیابان نیایش

تلفن مرکز توسعه بالینی: 23922340 

 
آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شهید چمران و شهید شیخ فضل الله نوری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ستاد مرکزی، طبقه پنجم، اتاق 516