توليد علم و تحقيقات حيات آينده كشور است. (مقام معظم رهبري)


مسابقه آزمایشگاهی

واحد امور آزمايشگاههاي تحقيقاتي در دفتر هماهنگي مراكز تحقيقاتي بر اي افزايش ارتباط آن واحد با مخاطبين آزمايشگاهي، اقدام به برگزاري آنلاين مسابقه آزمايشگاهي كرده است. افرادي كه علاقمند به شركت در اين مسابقه باشند ميتوانند از طريق لينك مربوط به مسابقه آزمايشگاهي در واحد فوق الذكر، به سوال مربوطه پاسخ دهند. گفتني است نام افرادي كه به سوال مسابقه، جواب درست و كامل تري را بدهند در سايت دفتر معرفي شده و جایزه ای نیز به رسم یادبود به آنان تقدیم خواهد شد. شناسايي اين افراد ، سبب افزايش ارتباط علمي بين پرسنل مراكز تحقيقاتي شده و مي توانند از ديگر تجربيات علمي و عملي همديگر جهت بهبود عملكرد خود استفاده کنند.


سوال مسابقه شماره 9

كداميك از گزينه هاي زير نادرست ميباشد:

1.        كورتيزول جذب روده اي كلسيم را مهار مي كند.

2.        پيشوند ميكرو در "ميكروآلبومين"  به سايز مولكول اشاره دارد.

3.       آزمايشA1C   در بيماران ديابتي كه اخيرا خون دريافت كرده اند ارزش تشخيصي ندارد.

4.     در روش نفلومتري، با اندازه گيري مقدار نور متفرق شده از كمپلكسAg-Ab ، غلظت پروتئينهاي پلاسما يا داروها را مي سنجند

 


آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شهید چمران و شهید شیخ فضل الله نوری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ستاد مرکزی، طبقه پنجم، اتاق 516