توليد علم و تحقيقات حيات آينده كشور است. (مقام معظم رهبري)


 
فراخوان دکتراي تخصصي پژوهشي(Ph.D by Research) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شهید چمران و شهید شیخ فضل الله نوری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ستاد مرکزی، طبقه پنجم، اتاق 516