صفحه اصلي >  کارگاه‌ها > مستندات کارگاه‌ها 
مستندات کارگاه‌ها

فایل کارگاه علم سنجی یک      http://sap.iums.ac.ir/uploads/scimet.pptx

فایل کارگاه نقد و داوری مقالات http://sap.iums.ac.ir/uploads/peer_review.pptx

پيوندها
اداره علم سنجي و انتشارات  >> بزرگراه همت - بين شيخ فضل الله و چمران - دانشگاه علوم پزشكي ايران - كتابخانه مركزي - طبقه 1-     تلفن: 86705506