صفحه اصلي >  مجلات 
مجلات

انتشار و چاپ  مجلات دانشگاه

کارشناس:

 فاطمه بنازاده      

تلفن تماس : 86705404

 

ازجمله وظایف این واحد هماهنگی امور مربوط به کلیه مجلات دانشگاه و ارتقا کیفیت  می باشد.

   

  عناوین مجلات دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

مجلات فارسی

مجلات انگلیسی

مجله پرستاري ايران

Basic and Clinical Neuroscience

مجله سلامت كار ايران

Medical Journal of the Islamic Republic of Iran

مجله روانپزشكي وروانشناسي باليني ايران

International Journal of Hospital Research

مجله مديريت سلامت

Iranian Journal of Pharmacology & Therapeutics

مجله علوم پزشکی رازی

Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences

فصلنامه بيهوشی و درد

Research in Cardiovascular Medicine

                                  نشریه حفظ الصحه

Shafa orthopedicjournal

http://rsj.iums.ac.ir http://jccnc.iums.ac.ir
  http://ijca.iums.ac.ir
 

 

 

 

پيوندها
اداره علم سنجي و انتشارات  >> بزرگراه همت - بين شيخ فضل الله و چمران - دانشگاه علوم پزشكي ايران - كتابخانه مركزي - طبقه 1-     تلفن: 86705506