صفحه اصلي > تماس و مکاتبه 
تماس و مکاتبه
اداره علم سنجي و انتشارات

 

مدير : دکتر ليلا قاليچی - اپيدميولوژيست

تلفن تماس :‌ 86705506

پست الکترونيک

research.sap@iums.ac.ir

بزرگراه همت - دانشگاه علوم پزشکی ايران - کتابخانه مرکزی

پيوندها
اداره علم سنجي و انتشارات  >> بزرگراه همت - بين شيخ فضل الله و چمران - دانشگاه علوم پزشكي ايران - كتابخانه مركزي - طبقه 1-     تلفن: 86705506