کمیته علمی ترجمان دانش

اعضای کمیته علمی ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش

خانمها: 

دکتر پروانه رحیمی مقدم، دکتر فریبا کریم زاده، دکتر سوگند تورانی،

دکتر صدیقه خنجری، دکتر شهناز ریماز، دکتر فریناز نصیری نژاد

آقایان:

دکتر سید کاظم ملکوتی، دکتر محمد علی سنجری (CV)

 دکتر سید کاظم ملکوتی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

دکتر محمد علی سنجری

عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی

دکتر فریناز نصیری نژاد

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

 دکتر پروانه رحیمی مقدم 

عضو هیئت علمی دانشکده  پزشکی

دکتر فریبا کریم‌زاده

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی

 دکتر سوگند تورانی

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

 دکتر شهناز ریماز 

عضو هیئت علمی دانشکده  بهداشت

دکتر صدیقه خنجری 

عضو هیئت علمی دانشکده  پرستاری و مامایی

 

 


 

   دانلود : سوابق علمی دکتر سوگند تورانی.pdf           حجم فایل 398 KB
   دانلود : سوابق علمی دکتر فریناز نصیری نژاد.pdf           حجم فایل 123 KB
   دانلود : سوابق_علمی_دکتر_ملکوتی.pdf           حجم فایل 129 KB
   دانلود : سوابق_علمی_دکتر_فریبا_کریم_زاده.pdf           حجم فایل 351 KB
   دانلود : سوابق_علمی_دکتر_صدیقه_خنجری.pdf           حجم فایل 94 KB
   دانلود : سوابق_علمی_دکتر_شهناز_ریماز.pdf           حجم فایل 154 KB
   دانلود : سوابق_علمی_دکتر_پروانه_رحیمی_مقدم.pdf           حجم فایل 149 KB
عنوان

بزرگراه شهیدهمت بین شیخ فضل الله و شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی ایران کتابخانه مرکزی طبقه همکف       86705003    research.kte@iums.ac.ir