آیین نامه خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی کشور
آیین نامه ساماندهی پوشش فراگیر خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی کشور
 ١٣:١٩ - 1394/05/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
آیین نامه مالی و معاملاتی
آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه توسط هیات امناء منتشر شد .
 ١١:٣٩ - 1393/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
آیین نامه نحوه و میزان پرداخت حق التعلیم مربیان ورزش
آیین نامه نحوه و میزان پرداخت حق التعلیم مربیان ورزش
 ١٠:٢٩ - 1393/08/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحات آيين نامه تشخيص صلاحيت مشاوران
اصلاحات آيين نامه تشخيص صلاحيت مشاوران
 ١٤:١٨ - 1393/04/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
دستور العمل واگذاري خدمات سلامت
دستور العمل واگذاري خدمات سلامت
 ١٣:٥٥ - 1393/04/10 - نظرات : ٠متن کامل >>