توصیه:
لطفاً جهت نمایش بهتر و کامل سایت از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نمایید.
تماس با مـا

 

آدرس واحد مدیریت تجهيزات پزشکی معاونت غذا و دارو:

تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران - طبقه همکف - واحد مدیریت تجهیزات پزشکی