توصیه:
لطفاً جهت نمایش بهتر و کامل سایت از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نمایید.
دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارتخانه

معرفی مسئول فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی در بیمارستانهای غیردولتی و خصوصی

بخشنامه درخصوص خرید تجهیزات پزشکی از شرکتهای خارج از طرح تحول

پيش نويس دستورالعمل امحاء کاشتنیهای ارتوپدی

پروانه ساخت مونتاژ تجهیزات پزشکی

فرم گزارش حوادث در ملزومات و تجهیزات پزشکی

گزارش مشکلات کیفی در تجهیزات و ملزومات پزشکی

بخشنامه در خصوص عدم ارجاع بيماران به خارج از بيمارستان تهيه تجهيزات و ملزومات پزشکي

بخشنامه درخصوص ممنوعیت استفاده از تجهیزات مستعمل در سایر مراکز درمانی

ابلاغ آیین نامه تجهیزات و ملزومات

درخصوص اصالت فاکتور لوازم مصرفی بیماران و خرید از شرکت های معتبر

درخصوص سیستم احضار پرستار

کنوانسیون میناماتا درخصوص حذف جیوه

بخشنامه خرید کالای تولید داخل

در خصوص دستگاه بی خطرساز زباله های عفونی بیمارستانی

پیوست نامه گزارش مشکلات کیفی در تجهیزات و ملزومات پزشکی

در خصوص ساماندهی کالاهای سلامت


برو به صفحه:       1                2               3               4               5