توصیه:
لطفاً جهت نمایش بهتر و کامل سایت از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نمایید.
مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه

مسئول تجهیزات پزشکی مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س):

                                         سرکار خانم مهندس مریم جهانیان                 تلفن:  23046285