توصیه:
لطفاً جهت نمایش بهتر و کامل سایت از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نمایید.
مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد

مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان شهید هاشمی نژاد:

                           جناب آقای مهندس فرهاد خالدی                        تلفن:   88644408


ورود به سایت بیمارستان شهید هاشمی نژاد