توصیه:
لطفاً جهت نمایش بهتر و کامل سایت از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نمایید.
مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان

مسئول تجهیزات پزشکی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی شفا یحیائیان:

                                سرکار خانم مهندس یکتا امین کاشانی              تلفن:  33542020
ورود به سایت مرکز آموزشی پژوهشی درمانی شفا یحیائیان