توصیه:
لطفاً جهت نمایش بهتر و کامل سایت از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نمایید.
مجتمع آموزشی پژوهشی حضرت رسول

مسئول تجهیزات پزشکی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص):

                                                جناب آقای مهندس ساسان جلیلیان                تلفن:  66550422ورود به صفحه تجهیزات پزشکی سایت مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)