توصیه:
لطفاً جهت نمایش بهتر و کامل سایت از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نمایید.
مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

مسئول تجهیزات پزشکی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری:

                                         جناب آقای مهندس علی سلطانی                تلفن:   88770031    

       ورود به سایت مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری