توصیه:
لطفاً جهت نمایش بهتر و کامل سایت از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نمایید.
مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان شهید اکبر آبادی:

                                              سرکار خانم مهندس پریسا سلیمانی                        3-55570220