توصیه:
لطفاً جهت نمایش بهتر و کامل سایت از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نمایید.
بیمارستان شهید فهمیده

مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان شهید فهمیده:

                   سرکار خانم مهندس مریم ابراهیمی                       تلفن: 1-55404330   داخلی 237


 

ورود به سایت بیمارستان شهید فهمیده