توصیه:
لطفاً جهت نمایش بهتر و کامل سایت از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نمایید.
بیمارستان شهدای هفتم تیر

مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان شهدای هفتم تیر:

                                   سرکار خانم مهندس لیلا طاهری                      تلفن:64352269