• به نام خدا
  سپاس و ستایش خدای را که نامهایش پاک، نعمتهایش سرشار و احسانش وافر است. از عملش باز پرسیده نمی شود و همه در برابر او پاسخ گوی عمل خویش اند.

 • برگزاری جلسه
  در روز دوشنبه مورخ 96/4/19، جلسه ای در خصوص بررسی مسائل مربوط به سیستم پرسنلی در دفتر مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی برگزار گردید.

 • كميته نقل و انتقالات دانشگاه در تاريخ 96/04/13 برگزار گرديد.
  افرادي كه با انتقال، ماموريت و تمدید ماموریت آن ها از ساير دانشگاه ها به اين دانشگاه موافقت گرديده است مي بايست حداكثر ظرف مدت يك هفته به مديريت حراست دانشگاه علوم پزشكي ايران، جهت تشكيل پرونده و انجام مراحل قانوني مراجعه نمايند. بديهي است در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر موضوع انتقال و ماموريت كان لم يكن تلقي خواهد گرديد. ضمناً جهت اطلاع از نتايج كميته اينجا كليك نماييد.

 • سامانه نقل وانتقالات دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران از تاریخ 96/4/1 راه اندازی گردید.
  جهت ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

 • فرا رسیدن عید سعید فطر و حلول ماه شوال مبارک باد.
  استشمام عطر خوش بوی عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان،گوارای وجود پاکتان.

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2143
 بازدید امروز : 19
 کل بازدید : 331341
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1

كادر هيات علمي دانشگاه درحال حاضر تقريبا" داراي 700 عضو ميباشد كه در8 دانشكده ومراكز آموزشي ودرماني وتحقيقاتي وانستيتو به خدمت اشتغال دارند .

اين اداره داراي شرح وظايف زير مي باشد:

 - تهيه احکام افزايش حقوق و مزايا و ارتقای مرتبه و ترفيع پايه ،احتساب سنوات ،انتقال ورودي وخروجي ،مأموريت ،استخدام ،تغيير وضعيت استخدامی ،برقراري حقوق ومزاياوتمديد قرار داد ،برقراري فوق العاده مديريت كاهش ويا افزايش فوق العاده مديريت ،برقراري كمك هزينه عائله مندي واولاد وافزايش يا كاهش آن،تعهدات قانوني:ضريب كا ،طرح نيروي انساني ،خدمت سربازي وسايرتعهدات اعضاي هيات علمي ،اخراج ،تغيير محل خدمت ،انفصال ،ماموريت آموزشي ،فرصت مطالعاتي ،پايان تعهدات يا فسخ قرارداد ،انتصاب ،ابقاء به خدمت ،مرخصي بدون حقوق ،استعلاجي ،صعب العلاج و...

- انجام کليه امور مربوط به استخدام و تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي ،ضريب كا(مشمولين تعهدات قانوني) مشمولين ماده يك ،طرح نيروي انساني ،پس ازتائيد هيات اجرايي جذب دانشگاه.

- ارائه مدارک لازم جهت احتساب سوابق آموزشی و ارسال مکاتبات جهت تأييد به معاونت آموزشی به منظور طرح درهيات مميزه دانشگاه

- اجراي مصوبات هيات مميزه درخصوص ارتقاء مرتبه ،اعطاي ترفيع پايه تشويقي ،احتساب سوابق هيات علمي و...   

- انجام کليه مكاتبات مربوط به اعضای هيأت علمی و پاسخگويی به ارباب و رجوع ومقامات ومسئولين دانشگاه

- شناسايي و تدوين و اصلاح فرآيندهاي کارگزيني هيات علمي وپيشنهاد روشهاي نوين در امور مرتبط

- اجراي آئين نامه اداري واستخدامي اعضاي هيات علمي ورعايت قوانين ومقررات مربوطه واظهار نظر درمورد نحوه اصلاح آن.

- معرفي اعضا هيات علمي 2 كا به بيمه هاي طرف قرارداد.

- تلاش درجهت توسعه فردي و افزايش توانمنديها

- اجراي راي هاي صادره از ديوان عدالت اداري وهيات هاي بدوي وتجديد نظر رسيدگي انتظامي هيات

علمی