• به نام خدا
  سپاس و ستایش خدای را که نامهایش پاک، نعمتهایش سرشار و احسانش وافر است. از عملش باز پرسیده نمی شود و همه در برابر او پاسخ گوی عمل خویش اند.

 • برگزاری جلسه
  در روز دوشنبه مورخ 96/4/19، جلسه ای در خصوص بررسی مسائل مربوط به سیستم پرسنلی در دفتر مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی برگزار گردید.

 • كميته نقل و انتقالات دانشگاه در تاريخ 96/04/13 برگزار گرديد.
  افرادي كه با انتقال، ماموريت و تمدید ماموریت آن ها از ساير دانشگاه ها به اين دانشگاه موافقت گرديده است مي بايست حداكثر ظرف مدت يك هفته به مديريت حراست دانشگاه علوم پزشكي ايران، جهت تشكيل پرونده و انجام مراحل قانوني مراجعه نمايند. بديهي است در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر موضوع انتقال و ماموريت كان لم يكن تلقي خواهد گرديد. ضمناً جهت اطلاع از نتايج كميته اينجا كليك نماييد.

 • سامانه نقل وانتقالات دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران از تاریخ 96/4/1 راه اندازی گردید.
  جهت ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

 • فرا رسیدن عید سعید فطر و حلول ماه شوال مبارک باد.
  استشمام عطر خوش بوی عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان،گوارای وجود پاکتان.

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 461
 بازدید امروز : 5
 کل بازدید : 329549
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1

شرح وظايف گروه کارشناسان تشکيلات وبهبود روشها

 

- برنامه‌ريزی به منظور بازنگری در ساختار وتشکيلات تفصيلي ، با در نظر گرفتن ضوابط و سياستهای وزارت متبوع ، برنامه هاي توسعه ، مصوبات هيات امنای دانشگاه، نقطه نظرات معاونتهاي تخصصي و...

- مطالعه مداوم و مستمر تشکيلات تفصيلی ووظايف وروشهاي انجام كار ،به منظور تفكيك وتقسيم صحيح وظايف بين واحدهاي مختلف وكاركنان جهت پيشگيري از تداخل ،تعارض و يا تكرار وظايف و مسئوليتها

- انجام بررسي هاي لازم در خصوص پيشنهادات واصله از معاونتهاي تخصصي در زمينه انجام اصلاحات در تشكيلات تفصيلي موجود،اعم از تغيير عنوان ،جابجايي، انتقال ،حذف و ايجاد پستهاي سازماني ويا ادغام وظايف واحدهاي سازماني ،افزايش يا كاهش واحدها وسطوح سازماني و... ازطريق انطباق با ضوابط و مقررات ، کاربينی و كارسنجي ،مصاحبه با مسئولين واحدهای مربوطه

- به روز نگهداشتن مجموعه هاي تشكيلات اسمي مورد عمل،

- به روز نگهداشتن اطلاعات درسيستم تشكيلات چارگون دانشگاه و نرم نگاران وزارت متبوع

- تهيه و تنظيم و تجديد نظردر شرح وظايف واحدهاي سازماني ، با شناخت صحيح و دقيق فعاليتها ازطريق مصاحبه با مسئولين واحدهاي سازمانی ،.....و ابلاغ شرحوظايف تصويب شده جهت اجرا

- تهيه و تنظيم و تجديد نظر درشرح وظايف پستهای سازمانی با شناخت صحيح و دقيق مشاغل از طريق مصاحبه با شاغلين پستهای سازمانی ،.....و  ابلاغ شرح وظايف تصويب شده جهت اجرا

- نظارت بر تخصيص پستهاي سازماني به كاركنان و اعضاء هيئت علمي، از لحاظ اجرای صحيح تشکيلات مصوب و رعايت قوانين و مقررات

- بررسی و اعلام نظر در خصوص اختصاص پستهای سازماني جهت انتقال و انتصاب ،ارتقاء و تغيير عنوان و جابجايي كاركنان و اعضاء هيئت علمي           

- هماهنگی و همکاری با کارگزينی كادر اداری و هياْت علمی و استخدام به منظور تهيه واستخراج پستهای سازمانی جهت اخذ مجوز استخدام ، نقل و انتقال و جابجايي و يا بکارگيری نيروهای مورد نياز از طريق عقد قرارداد ،انجام تعهدات قانوني  

- همکاری با گرو‌ههای کارشناسی طبقه‌بندی مشاغل و آموزش ضمن خدمت درخصوص هماهنگی در زمينه‌های شرح شغل، رسته و رشته شغلی و نيازهاي آموزشي

- همکاری در تهيه و تنظيم جداول آماری در زمينه های مختلف جهت ارائه به وزارت متبوع و ساير مراجع ذيصلاح

- مطالعه و انجام بررسي لازم به منظور استاندارد نمودن مشاغل تخصصي دستگاه

- شرکت در جلسات هماهنگی با مسئولين واحدها در ارتباط با وظايف محوله