صفحه اصلي > مراكز و پایگاه های تحت پوشش > مراکز سلامت جامعه  > مرکز سلامت جامعه قدس 

سرپرست مرکز:سرکار خانم دکتر صابونی

این مرکز در منطقه 2 شهرداری قرار دارد.

واحدهای فعال این مرکز به شرح ذیل میباشد :

پزشک مسئول و پزشک مرکز: فعالیت ها به شرح ذیل میباشد: 1-مسئولیت اداری و فنی مرکز بهداشت قدس 2- تقسیم کار بین اعضای تیم سلامت  3- تعیین وضعیت تجهیزات و نظارت بر نحوه ی استقرار و اسنفاده از تجهیزات پزشکی 4- ویزیت بیماران اعم از گروه هدف و مراجعین آزاد 5- انجام معاینات دانش آموزی 6- اجرای برنامه مراقبت مادر و کودک –باردار-پیش از بارداری –سالمند –سبا و اجرای برنامه سل –مراقبت مانا -کنترل بیماران نیازمند واکسیناسیون 7-اجرای برنامه ثبت سامانه سیب 8- اجرای پایش منظم واحدهای مرکز سلامت.

 

بهداشت خانواده:ارائه خدمت از ساعت 8 تا 30/2به صورت فعال به کلیه مراجعین تحت پوشش وحتی مواردی که تحت پوشش نیستند که شامل :تشکیل پرونده کودک وسالمند وباروری –پیش از بارداری-پس از زایمان- کودک سالم –سلامت زنان –تنظیم خانواده و... انجام میشود .تمام موارد مراجعه ثبت درسامانه میشود وکلیه موارد مراجه دردفاتر ثبت وامارگیر  انجام  میگردد .

 

بیماریهاوواکسیناسیون :از ساعت 8الی 30/2به صورت فعال به کلیه مراجعین مراجعه کننده به مرکز ارائه خدمت می نمایدکه شامل انجام واکسیناسیون و غربالگری هایپوتیروئید و پیگیری بیماریهای مربوطه –پیگیری بیماری روانی وتشکیل پرونده بهداشت روان –بیمار یابی هپاتیت وپیگیری بیماران وارجاع به مراکز مربوطه وبیمار یابی تالاسمی و پیگیری و تشکیل پرونده  تالاسمی–بیمار یابی سل وپیگیری وتشکیل پرونده - ارسال امار ماهیانه وگزارشات پیگیری به واحد مربوطه  انجام میشود .

 

واحد تغذیه :از ساعت 8الی 30/ 14به صورت فعال به کلیه مراجعین تحت پوشش مواردیکه تحت پوشش نیستند خدمت  ارائه میشود . ارائه خدمات شامل: 1-شناسایی و پیگیری و درمان و اصلاح تغذیه ای بیماران و فشار خون بالا –دیابت –پوکی استخوان –چربی خون- اختلالات تیروئید-بیماریهای متابولیکی –چاقی و اضافه وزن و لاغری و سوءتغذیه –اختلالات رشدی کودکان زیر 5 سال و دانش آموزان سنین مدرسه و مادران باردار و شیرده  دچار سوءتغذیه  2- مشارکت در فعالیت های اجتماع محور 3-اجرای برنامه های آموزشی 4- نظارت و پایش برنامه های تغذیه ای شامل مکمل یاری در مدارس و...  5- ارائه آمارهای مربوطه (جمعیت تحت پوشش , خدمات ارائه شده و.... ).

 

واحد برون بخش : از ساعت 8الی 30/ 14به صورت فعال در مرکز ارائه خدمت میدهد.  1- سرشماری جمعیتی 2- آموزش و جلب مشارکت مردمی رابطین سلامت 3-ارائه خدمات در واحد بهداشت خانواده (مادر و کودک و سبا و سالمند ) 4- آموزش و انجام معاینات دانش آموزی وآهن یاری 5-ارائه فعالیت های  آموزشی در مرکز و در برونبخش 6- جمع آوری در خواست های ملزومات مصرفی و دارویی و اقلام تجهیزات اداری 7- ارائه آمارهای مربوط به فعالیت های انجام شده

   آدرس:شهرک قدس فاز6 نبش گل افشان جنوبی درمانگاه دانشگاه آزاد ،

  تلفن :88361695 -88364024