صفحه اصلي > مراكز و پایگاه های تحت پوشش > مراکز سلامت جامعه  > مرکز سلامت جامعه شهید غفاری 

مسئول مرکز :

خانم دکتر ملایری خواه

پزشکان دوم این مرکز(خانم دکتر مرجان بختیاری فر -خانم دکتر معصومه وکیلی (به غیر از روز  سه شنبه ))

این مرکز در منطقه 5 شهرداری قرار دارد.

واحد های فعال در مرکز بهداشت شهید غفاری

پزشک

دندانپزشک

واکسیناسیون(کوکان ،مادران باردار،ازدواج)

بارداری

پایش کودک

بهداشت محیط

بهداشت حرفه ای

مامایی

غربالگری

دیابت

برون بخش(مدارس،رابطین،آموزش،دارویی)

تنظیم خانواده 

فعالیت های واحدبهداشت خانواده مرکز شهید غفاری:

انجام مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران(مراقبت های پیش ازبارداری، بارداری، پس اززایمان)

انجام برنامه های میانسالان(پاپ اسمیر ومعاینه پستان)

انجام مراقبت های ادغام یافته کودک سالم، مانا

تغذیه وشیرمادر

مشاوره تنظیم خانواده وتوزیع اقلام

مراقبت ادغام یافته سالمندان

ایمیل:

 

آدرس:

اکباتان فاز2 ،مجتمع تجاری گلها ،طبقه همکف

تلفن:

44667559

فکس:

44667559