صفحه اصلي > مراكز و پایگاه های تحت پوشش > مراکز سلامت جامعه  > مرکز سلامت جامعه سردار جنگل 

مسئول مرکز :

خانم دکتر توتونچیان

پزشک دوم:جناب اقای دکتر نور الهی

منطقه 5 شهرداری

واحد های فعال در مرکز بهداشت سردار جنگل:

پزشک

دندانپزشک

مامایی

غربالگری

واکسیناسیون(کوکان ،مادران باردار،ازدواج)

باردار

پایش کودک

رابطین

برون بخش(مدارس،رابطین،آموزش،دارویی)

بهداشت محیط

تنظیم خانواده

کلینیک تندرستی

 فعالیت های واحدبهداشت خانواده مرکز سردار جنگل:

انجام مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران(مراقبت های پیش ازبارداری، بارداری، پس اززایمان)

انجام برنامه های میانسالان(پاپ اسمیر ومعاینه پستان)

انجام مراقبت های ادغام یافته کودک سالم، مانا

تغذیه وشیرمادر

مشاوره تنظیم خانواده وتوزیع اقلام

مراقبت ادغام یافته سالمندان

ایمیل :

 

آدرس:

خیابان سردار جنگل - خیابان اردیبهشت اول  ، روبه روی پارک شاهد

تلفن:

44404983

فکس:

44405144