صفحه اصلي > مراكز و پایگاه های تحت پوشش > مراکز سلامت جامعه  > مرکز سلامت جامعه سعادت آباد 

مسئول مرکز:

سرکار خانم دکتر فرزانه فرهمند

پزشک دوم:خانم دکتر سیما خیاط زاده

این مرکز در منطقه 2 شهرداری قرار دارد.

واحد های فعال در مرکز بهداشت سعادت آباد:

پزشک

واکسیناسیون(کوکان ،مادران باردار،ازدواج)

باردار

پایش کودک

رابطین

برون بخش(مدارس،رابطین،آموزش،دارویی)

بهداشت محیط

مامایی

تنظیم خانواده

غربالگری

دیابت

فعالیت های واحدبهداشت خانواده مرکز سعادت آباد:

انجام مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران(مراقبت های پیش ازبارداری، بارداری، پس اززایمان)

انجام برنامه های میانسالان(پاپ اسمیر ومعاینه پستان)

انجام مراقبت های ادغام یافته کودک سالم، مانا

تغذیه وشیرمادر

مشاوره تنظیم خانواده وتوزیع اقلام

مراقبت ادغام یافته سالمندان

 

 

ایمیل:

          

آدرس:

سعادت آباد، خیابان شهید کچویی ، روبروی زندان اوین، جنب فروشگاه زندان ،

تلفن:

22115750

فکس:

22137998