صفحه اصلي > مراكز و پایگاه های تحت پوشش > مراکز سلامت جامعه  > مرکز سلامت جامعه فرحزاد 

 

مسئول مرکز:

خانم دکتر  مهدخت واحدی

این مرکز در منطقه 2 شهرداری قرار دارد.

واحد های فعال در مرکز بهداشت فرحزاد:

پزشک

دندانپزشک

تنظیم خانواده

باردار

غربالگری

واکسیناسیون(کوکان ،مادران باردار،ازدواج)

رابطین

برون بخش(مدارس،رابطین،آموزش،دارویی)

مامایی

پایش کودک 

دیابت

بهداشت حرفه ای

بهداشت محیط

 فعالیت های واحدبهداشت خانواده مرکز فرحزاد:

انجام برنامه های میانسالان(پاپ اسمیر ومعاینه پستان)

انجام مراقبت های ادغام یافته کودک سالم، مانا

تغذیه وشیرمادر

مشاوره تنظیم خانواده وتوزیع اقلام

مراقبت ادغام یافته سالمندان

 

آدرس:

بزرگراه یادگار امام بعد از فرحزاد ،خیابان ایثار ،خیابان امامزاده ابوطالب  

تلفن:

 22065516 

   بهداشت محیط  و فکس   22352520