صفحه اصلي > مراكز و پایگاه های تحت پوشش > مراکز سلامت جامعه  > مرکز سلامت جامعه فکوری 

 

مسئول مرکز:

خانم  فریبا فاریابی

واحد های فعال در مرکز فکوری:

پزشک :خانم دکتر معصومه وکیلی (روزسه شنبه )

تنظیم خانواده

باردار

واکسیناسیون(کوکان ،مادران باردار،ازدواج)

رابطین

برون بخش(مدارس،رابطین،آموزش،دارویی)

مامایی

غربالگری

فعالیت های واحدبهداشت خانواده مرکز فکوری:

انجام مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران(مراقبت های پیش ازبارداری، بارداری، پس اززایمان)

انجام برنامه های میانسالان(پاپ اسمیر ومعاینه پستان)

انجام مراقبت های ادغام یافته کودک سالم، مانا

تغذیه وشیرمادر

مشاوره تنظیم خانواده وتوزیع اقلام

مراقبت ادغام یافته سالمندان

اسامی کارشناسان واحد ها  :

  • معصومه نیک فر   کارشناس مامایی (واحد بهداشت خانواده )

  • اکرم احقری  کاردان مامایی (واحد واکسیناسیون )                        

  •  زهرا بنی هاشمی شاهرودی کارشناس مامایی (واحد بهداشت خانواده )

  • خانم دکتر رکسانا غلامی پزشک عمومی (پزشک مرکز )

  • مریم شرف دوست  کارشناس تغذیه  (واحد بهداشت خانواده )

  • الهه صمدی صمیمی کارشناس ارشد روانشنا سی( واحدبیماریها )

ایمیل:


  آدرس:

 جاده مخصوص کرج - بعد از میدان آزادی - شهرک شهید فکوری - بلوک 20

     تلفن:44668040

    فکس: 44668040