صفحه اصلي > مراكز و پایگاه های تحت پوشش > مراکز سلامت جامعه  > مرکز سلامت جامعه فاضل  

 

مسئول مرکز:

آقای دکتر قاسمی

پزشک دوم این مرکز  دکتر خاکسار

واحدهای فعال در مرکز بهداشت فاضل:

واقع در منطقه 6

پزشک

دندانپزشک

آزمایشگاه  

مشاوره ازدواج

مامایی

واکسیناسیون(زنان باردار-سربازی-ازدواج)

غربالگری

پایش کودک

رابطین

بهداشت محیط

تنظیم خانواده

بهداشت حرفه ای

دیابت

برون بخش(مدارس،رابطین،آموزش،دارویی)

فعالیت های واحد بهداشت خانواده مرکز فاضل:

  •  انجام مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران(مراقبت های پیش ازبارداری، بارداری، پس اززایمان)

  • انجام برنامه های میانسالان(پاپ اسمیر ومعاینه پستان)

  • انجام مراقبت های ادغام یافته کودک سالم، مانا

  • تغذیه وشیرمادر

  • مشاوره تنظیم خانواده وتوزیع اقلام

  • مراقبت ادغام یافته سالمندان

ایمیل:

   

     آدرس:

     بلوار کشاورز ،خیابان دهکده ، خیابان شهید عبدالله زاده روبروی سازمان آب

     تلفن:

88956888   

88961248

     فکس:

88961247