صفحه اصلي > مراكز و پایگاه های تحت پوشش > مراکز سلامت جامعه  > مرکز سلامت جامعه کن 

 

 مسئول مرکز:

سرکارخانم دکتر اولیایی

پزشک دوم در این مرکز خانم دکتر  بختیاری فر

واحد های فعال در مرکز بهداشت کن:

این مرکز در منطقه 5 شهرداری قراردارد

پزشک

دندانپزشک

آزمایشگاه

مامایی

واکسیناسیون(مادران باردار-ازدواج -سربازی)

مراقبت قبل از بارداری

پایش کودک

رابطین

بهداشت محیط

تنظیم خانواده

دیابت

غربالگری

برون بخش(مدارس،رابطین،آموزش،دارویی)

 فعالیت های واحد بهداشت خانواده مرکز کن:

  • انجام مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران(مراقبت های پیش ازبارداری، بارداری، پس اززایمان)
  • انجام برنامه های میانسالان(پاپ اسمیر ومعاینه پستان)
  • انجام مراقبت های ادغام یافته کودک سالم، مانا
  • تغذیه وشیرمادر
  • مشاوره تنظیم خانواده وتوزیع اقلام
  • مراقبت ادغام یافته سالمندان
  •   انجام عمل وازکتومی

ایمیل:          

                  

آدرس:

                  انتهای شهر زیبا، جاده سولقان، خیابان شهید افخمی ،جنب منبع آب 

تلفن:

               44300894

فکس:

               44309257