صفحه اصلي >  واحدهای ستادی > واحد مبارزه با بيماري ها 

 

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها:

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها یکی از مهمترین واحدهای موجود در شبکه بهداشت کشور است که وظیفه کلی پیشگیری از بروز و گسترش بیماریها را از طریق مراقبت مداوم بیماریهای واگیردار و غیر واگیردار بعهده دارد. برای این منظور کارشناسان بهداشت و پزشکان آموزش دیده ای در این واحد فعالیت دارند که با استفاده از دستورالعملهای وزارت متبوع و طبق این مجموعه های مدون ، به جمع آوری آمار (شیوع و بروز) بیماریها و بررسی طغیانهای بیماری و اپیدمی ها در جامعه مشغول اند. بطور کلی بیماریها به دو دسته واگیر دار و غیرواگیردار تقسیم شده اند و هریک از این دو گروه بزرگ، تحت مراقبت دایمی کارشناسان و پزشکان شاغل در این واحد است. جمع آوری اطلاعات بیماران گزارش شده از مراکز درمانی سرپایی و بستری که بصورت شبانه روزی انجام میشود منجر به پایش مداوم این بیماریها و اقدام به موقع برای پیشگیری از وقوع همه گیری بیماریها در جامعه میشود. همچنین اطلاعات و آمار جمع آوری شده از بیماریهای مختلف، یکی از پایه های مهم سیاستگذاری صحیح در حوزه های کلان بهداشت و درمان کشور است.

نتیجه ی کلی فعالیت های شبانه روزی کارشناسان واحد مبارزه با بیماریها، حفظ سلامتی و ارتقای سطح بهداشت و سلامت هموطنان عزیزمان است که از طریق جمع آوری صحیح و به موقع اطلاعات بیماران و واکنش سریع به احتمال وقوع همه گیری بیماریها صورت می پذیرد.

      تلفن:   88481062

    فکس: 88481061