صفحه اصلي >  واحدهای ستادی > واحد بهداشت خانواده 

 

 

مسئول واحد :سرکارخانم دکتر میر شریفی

معرفی واحد بهداشت خانواده

بهداشت خانواده مجموعه مراقبت هاي بهداشتي، پيشگيري، درماني و بازتواني افراد خانواده در شرايط مختلف زندگي بويژه شرايط آسيب پذيرتر با هدف كاهش ابتلا به بيماري و مرگ و مير از دوران شير خوارگي تا سالمندي و ارتقاء تكامل جسمي و رواني كودكان و نوجوانان و بالغين در خانواده مي باشد.

این گروه متـولی طـراحی ، سیاستگزاری ، نظارت براجرای بـرنامه ها ي بهداشتی اولویـت دار برای گروه های آسیـب پذیر جامـعه ( مـادران – نوزادان– كودكان – نوجوانان ، زنان وسالمندان كشور و همچنین مجری برنامه های باروری سالم و جمعیت) است.
ایجاد ارتباط با بخش خصوصی ، اطلاع رسانی از طریق رسانه های گروهی ، تهیه و توزیع پمفلت ها و جزوات آموزشی ، انجام هماهنگی با مراكز آموزشی و سایرادارات و ارگان ها از جمله سیاست های متخذه در راستا ي ارائه هر چه بهترخدمات می باشند.

شرح وظایف واحدبهداشت خانواده

برنامه مراقبت ادغام یافته کودک سالم

( برنامه مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال ( مانا

برنامه مراقبت ادغام یافته مادران

برنامه باروری سالم و جمعیت

برنامه ترویج شیرمادر وبیمارستان دوستدار کودک

برنامه مراقبت ادغام یافته سالمندان

برنامه های سلامت میانسالان

نظام مراقبت مرگ و میر مادران

نظام مراقبت مرگ و میر کودکان 59-1 ماهه

برنامه بهبود شیوه زندگی سالم دردوران سالمندی

برگزاری و مشارکت در کمیته های دانشگاهی مرتبط با برنامههای فوق

طراحی و اجرای برنامه های عملیاتی مرتبط با وظایف واحد وطرح ریزی نظام پایش برنامه ها

شرح وظايف به تفکيک برنامه ها

الف-باروری سالم و جمعیت

ب- مراقبت ادغام يافته سلامت مادران و ميانسالان

ج-مراقبت ادغام يافته کودک ، مرگ کودک وسالمند

د-تغذيه وشيرمادر

ه- فلوچارت خانواد 94-93

مراکزمشاوره ازدواج

مرکزبهداشتی درمانی فاضل: بلوارکشاورز، خ دهکده، روبروی سازمان آب

تلفن:88481063