صفحه اصلي >  واحدهای ستادی > واحد بهداشت مدارس  

واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس

جوانان و نوجوانان آینده سازان کشور هستند، بدین سبب سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی آنان تضمین کننده سلامت حال و آینده جامعه است . توجه به بهداشت این گروه از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که : بخش عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند. به دلیل کامل نشدن مهارت ها و شرایط سنی ، آسیب پذیر و در معرض ابتلا، به بیماری های عفونی خطر ناک هستند.  پایه گذاری رفتارهای بهداشتی در این سنین صورت می گیرد. با این کار می توان گام بزرگی در پیشگیری از بیماری هایی در سنین بالاتر که هزینه های زیادی را بر جوامع تحمیل می کند برداشت . از مهمتر ین گروه های در معرض خطر حوادث ، سوانح و نیز خشونت هستند.

 

 

 

 

واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس

    

شرح وظایف واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس در ستاد شمالغرب

شرح وظایف رابط بهداشت مدارس در مراکز بهداشتی درمانی

اطلاعات مربوط به مدارس در سال تحصیلی 91-90

تلفن :  88720965

ایمیل: