صفحه اصلي > مراكز و پایگاه های تحت پوشش > مراکز سلامت جامعه  > مرکز سلامت جامعه مقیمیان 

سرپرست مرکز:جناب آقای دکتر پیراهنی

این مرکز در منطقه 6 شهرداری قرار دارد.

واحد های فعال در این مرکز به شرح ذیل می باشد:

پزشک

بهداشت خانواده

برون بخش(مدارس،رابطین،آموزش،دارویی)

غربالگری

محیط

دیابت

واکسیناسیون(کوکان ،مادران باردار،ازدواج)

 

   آدرس:خیابان شهید بهشتی -خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) روبروی سینما آزادی پلاک 16 مرکز بهداشتی در مانی مقیمیان

  تلفن :88719003