صفحه اصلي >  واحدهای ستادی > واحد بهداشت محیط 

 

  بهداشت محیط:

مسئول واحد:جناب آقای مهندس محمد حسین  معافی

کارشناس ارشد بهداشت محیط ازدانشگاه تهران و دانشجوی MPH دانشگاه تهران

سوابق:نماینده تام الاختیار رئیس مرکز بهداشت در اجرای ماده 13

مسئول بهداشت محیط در مناطق 5 و 22 تهران

مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شمال غرب تهران

مسئول واحد تربیت بدنی مرکز بهداشت شمال غرب تهران

کارشناس مسئول مدیریت کاهش خطر و بلایا

بهداشت محیط

عبارت است از کنترل همه عواملی که اثر سویی بر پایدار ماندن سلامت انسان می‌گذارند. ای شامل بیماری‌های زیادی می‌شود که از طریق آب، هوا، مواد غذایی و بسیاری از عوامل محیطی دیگر سلامت انسان را تهدید می‌کنند. بهداشت محیط همچنین دربرگیرنده مطالعه فاکتورهای محیطی مضر برای سلامت انسان و شناخت و پیشگیری و رفع اثرهای ناشی از این عوامل است.

بهداشت محیط تمام جنبه‌های فیزیکی، شیمیایی و فاکتورهای بیولوژیکی ظاهری افراد و همه فاکتورهای موثر رفتاری را اداره می‌کند.  این موضوع شامل ارزیابی و کنترل فاکتورهای محیطی می‌باشد که بالقوه روی سلامت تاثیر دارند.بهداشت محیط، پیشگیری از بیماری‌ها و حمایت از محیط‌های سالم را هدف خود قرار داده است. این تعریف در مقابل رفتارهای مرتبط با محیط، همچنین رفتارهای مرتبط با محیط اجتماعی و فرهنگی و ژنتیکی قرار نمی‌گیرد.در واقع هدف بهداشت محیط کنترل کلیه عواملی است که بالقوه و بالفعل تاثیرات سویی بر بقاء و سلامتی انسان اعمال می‌کنند. برای رسیدن به این هدف، بهره‌گیری اصول مهندسی و دانش زیست‌محیطی به منظور کنترل، اصلاح و بهبود عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک محیط جهت حفظ و ارتقاء سلامتی و رفاه و آسایش انسان ضرورت می‌یابد.

نيروي انساني مهندسي بهداشت در سال 1344 در سطح كشور جمعا 564 نفر بود ، كه در حال حاضر به استثناء كادر اداري حدودا 3714 نفر پزسنل تخصصي شامل 999 نفر كارشناس و كارشناس ارشد و 2815 نفر كاردان بهداشت محيط در واحدهاي بهداشت محيط سطح كشور مشغول انجام وظيفه مي باشند ، از اتفاقات مهم براي اداره كل ، تصويب قانون مواد خوردني ، آشاميني ، آرايشي و بهداشتي در سال 1346 بود كه زمينه اجراي قانونمندي را براي كنترل بهداشتي مراكز تهيه ، توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي با استفاده از ماده 13 فراهم نمود.

در سال 1346 تامين آب آشاميدني و بهسازي محيط روستاها از وزارت بهداري به وزارت آباداني و مسكن انتقال يافت و در همين سال اداره كل مهندسي بهداشت به اداره كل بهداشت محيط تغيير نام يافت . در سال 1351 وظايف مذكور به عهده وزارت كشاورزي و پس از تشكيل وزارتتعاون به آن وزارتخانه محول گشت ، در سال 1356 با مصوبه اي وظايف ياد شده مجددا به اداره كل بهداشت محيط اعاده شد كه در سال 1358 مصوبه مذكورمورد تاكيد شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت .

اجراي پروژه هاي تامين آب آشاميدني روستاها و عمليات بهسازي محيط با پيروزيانقلاب اسلامي توسعه قابل ملاحظه اي يافت ، ولي با توجه به اهميت و گسترش ساير فعاليتهاي بهداشت محيطي و لاجرم براي هماهنگ كردن تشكيلات بهداشت محيط با شبكه هاي بهداشتي و درماني كشور در سال 1369 مسئوليت تامين آب آشاميدني روستاها به سازمان جهاد سازندگي واگذار گرديد و بدينوسيله زمينه ادغام فعاليتهاي بهداشت محيط در شبكه فراهم شد .

در سال 1374 براي تعديل نيروي انساني و كاهش ابعاد تشكيلاتها در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي دو اداره كل بهداشت محيط و اداره كل بهداشت حرفه اي ادغام يافتند ، با ادامه روند كوچك سازي تشكيلات و واگذاري بعضي از وظايف به بخش خصوصي تفويض اختيار مسئوليتها به دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني در آذر ماه 1379 اداره كل بهداشت محيط و حرفه اي به دفتر سلامت محيط كار و حرفه اي تغيير نام يافت .

رسالت

واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شمال غرب در راستای اهداف و اجرایی نمودن سیاست های دولت و رعایت مواد ۱و ۲و ۳و ۸از تصویب نامه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری به منظور ارتقاء سطح بهداشت و سلامت آحاد مردم از طریق نظارت بر مراکز تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی، کنترل ونظارت برمنابع و شبکه های توزیع  آب آشامیدنی سالم ،  کنترل ونظارت بر دفع بهداشتی زباله، کنترل ونظارت بردفع بهداشتی فاضلاب ، فرآیند تأمین سلامت غذایی مراکز بهداشتی و درمانی ، بیمارستانها ، مراکز آموزشی ، مشارکت در برنامه های حوادث غیرمترقبه و ... از طریق بازرسی بهداشتی پرسنل بهداشت محیط فعالیت نموده و در راستای تحقق این رسالت و تکریم گیرندگان خدمات و اعتقاد راسخ به بهبود مستمر کیفی و کمی در ارائه خدمات بهداشتی و افزایش مهارتهای فنی منابع انسانی و رعایت اصل  صرفه جویی در منابع مالی ، زمان و افزایش اثربخشی از طریق بکارگیری فن آوری های نوین نرم افزاری  و سخت افزاری در تقویت و هماهنگ سازی درون بخشی و برون بخشی و نیز  جلب رضایت گیرندگان خدمت نسبت به اصلاح شیوه های جاری و ارائه ی الگوهای جدید  می کوشد .

 

بیانیه ماموریت

در راستای چشم انداز ارائه شده مأمورین واحد مهندسی بهداشت محیط در حوزه مرکز بهداشت شمال غرب شناسایی و حل مسائل در حوزه بهداشت محیط، تولیت و ارائه خدمات بهداشت محیط، ظرفیت سازی نیروی انسانی مورد نیاز بهداشت محیط ، تأمین، تولید و توزیع عادلانه منابع مالی، تولید و بهره برداری از دانش در زمینه هایی که دارای مزیت های نسبی و رقابتی است برای رسیدن به جایگاه نخست کشور می باشد.

اهداف برنامه عملیاتی سال جاری

۱-اصلاح و بهبود سیستم بازرسی بهداشتی  مراکز و اماکن با اجرایی نمودن طرح تحول بهداشت محیط در حوزه سلامت

۲-تکریم ارباب رجوع و رعایت شان و منزلت آنها

۳-ارتقای شاخصهای بهداشت محیطی

۴-ارتقاء سطح سلامت ، آگاهی و نگرش متصدیان و دست اندر کاران مراکز

۵-ایجاد بستر مناسب در جهت تامین  امنیت غذایی

۶-ارتقاء آگاهی و نگرش افراد جامعه در خصوص مسائل بهداشت محیط

۷-اجرایی نمودن هر چه بهتر قوانین و مصوبات لازم اجرا در چارچوب وظایف محوله

۸-افزایش آگاهی همکاران با انجام آموزشهای ویژه و نیز انجام مانورها در جهت  آمادگی لازم در شرایط نیاز اضطراری هنگام وقوع بلايای طبيعي

۹-راهنمايی و آموزش مردم و جلب مشاركت عمومي و همكاري هاي بين بخشي در زمينه اجراي پروژه هاي شهر سالم

۱۰-اقدام در جهت تجزيه و تحليل آمار و شاخصهای بهداشت محيط به منظور بررسی  و دست یابی به اهداف مورد نظر

۱۱-بهینه سازی عرصه های آموزشی جهت فراگیران

۱۲-بهبود کیفی نظام اطلاعاتی

۱۳-ایجاد زمینه مناسب به منظور افزایش فعالیتهای کمی و کیفی بازرسان بهداشت محیطی با توجه به طرح تجمیع بهداشت محیط

 

 

چارت سازمانی واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شمالغرب
تلفن: 88720283   فکس:88720283
 ایمیل: