صفحه اصلي >  واحدهای ستادی > واحد آزمایشگاه  

معرفي واحد امور آزمايشگاه:

 کارشناس مسئول : خانم پریسا رحیم ­زاده

وظايف امور آزمايشگاهها عبارت است از:

1-نظارت برعملکرد و کنترل کيفی آزمايشگاههای تابعه

2- تامين نيازهای تجهيزاتی و مواد و کيت‌های مصرفی در آزمايشگاههای تابعه

3- بررسی و تامین نیازهای واحدهای دیابت

4-  جمع آوری و تجزيه وتحليل آمار فعاليت‌های آزمايشگاههای تابعه

5- هماهنگی برای شرکت همکاران آزمايشگاهها در دوره‌های باز‌آموزی

  در اين مجموعه 2 آزمايشگاه بهداشتی ، خدمات آزمايشگاهی مرتبط با فعاليتهای بهداشتی را انجام می‌دهند .

 مرکزبهداشتی درمانی فاضل: بلوارکشاورز، خ دهکده، روبروی سازمان آب  

         تلفن:88956888

مرکزبهداشتی درمانی کن: انتهای شهرزيبا، جاده سولقان،خ شهيدادهمی، جنب منبع آب  

         تلفن: 44316038

رئوس خدمات اين آزمايشگاهها عبارتند از:

1-انجام آزمايش عدم اعتياد از زوجين متقاضی ازدواج، استخدام ، پيشه وران، وافراد ارجاعی از حراست ادارات و ارگان ها.

2-انجام آزمايش خون به منظور يافتن ناقلين تالاسمی در بين زوجين متقاضیازدواج.

3-انجام آزمايش RPRجهت زوجين متقاضی ازدواج

4- انجام آزمايشهای انگل شناسی و کشت مدفوع جهت صدور کارت بهداشتی کسبه وياتوليد کنند‌گان موادغذايی

5- انجام آزمايش‌های مادران باردار تحت پوشش مراقبت‌های بهداشتی با همکاریواحد بهداشت خانواده.

  تلفن:

  :ایمیل