صفحه اصلي >  واحدهای ستادی > واحد دارویی 

واحد دارویی

نام مسئول واحد :سرکار خانم کشاورزیان

اهم فعالیت های واحد :

واحد امور دارویی و زیر مجموعه آن انبار دارویی یکی از واحدهای مرکز بهداشت شمال غرب تهرانمی باشد که در قسمت ستادی کارشناس مسئول دارویی و در انبار دارویی 2 نفر کارمند در حال انجام وظیفه می باشند. این واحد پشتیبانی مراکز تابعه را از نظر داروهای مصرفی و تجهیزات پزشکی بعهده دارد.

 اهم وظایف این واحد به شرح زیر می باشد :

 - برآورد نیاز و تامین اقلام دارویی و بهداشتی، تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی جهت مراکز تابعه

- توزیع اقلام تامین شده به مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای تحت پوشش و برخی واحد های ستادی بر اساس طرحها ها و فعالیت های مربوطه

- توزیع رایگان اقلام تنظیم خانواده و داروهای بیماران مبتلا به سل از طریق مراکز بهداشتی درمانی تابعه

- نظارت بر توزیع درست اقلام فوق توسط مراکز بهداشتی درمانی تابعه

- تهیه گزارشات عملکردی و آماری هر 3 ماه یکبار و ارسال به سطوح بالاتر

-برآورد نیاز و تامین داروهای داروخانه سولقان و نظارت بر داروخانه

- کنترل و نظارت بر عملکرد انبار داروئی و ایجاد هماهنگی های لازم با پرسنل انبار

- اعلام داروهای تاریخ نزدیک و مازاد انبار به مراکز بهداشت و سایر شبکه های تحت پوشش دانشگاه