صفحه اصلي >  مدیریت  > روابط عمومی 

 

مسئول روابط عمومی مرکز بهداشت شمالغرب 

 

خانم منیژه قوچه بگلو 

سال تولد :1356  

سوابق تحصیلی: دارای مدرک زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 

سمتها:

کارشناس امور اداری از تاریخ 1/1/75 تا 1/6/88

مسئول دفترو مسئول رفاهی معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران از تاریخ 1/6/88 تا 1/10/89

مسئول دفتر و مسئول روابط عمومی مرکز بهداشت شمالغرب از تاریخ 1/10/89 تا کنون

 مقالات : تنظیم روابط عاطفی