با سلام . آدرس مرکزبهداشت غرب تهران :خیابان آزادی -خیابان استاد معین خیابان دستغیب غربی مرکز بهداشت غر ب تهران.... تلفن : 66015524 جهت استفاده کامل از سایت از براوزر های ( firefox - google chrome ) استفاده فرمایید . جهت یافتن اطلاعات مورد نظر به زیر سایت مربوطه مراجعه فرمایید

ساعت
تقویم
جمعه ٢٥ آبان ١٣٩٧
معرفی واحد

مقدمه  :

آموزش سلامت يکي از عناصر اصلي ارتقاي سلامت است که شامل هر فعاليتي است که با هدف افزايش دانش بهداشتيصورت مي گيرد. هدف آموزش سلامت ارتقاي سلامت و پيشگيري از بيماري از طريق آموزش و تعليم مي باشد. آموزش مي تواند متوجه دانش، نگرش و رفتار افراد و يا متوجه افزايش آگاهي درباره نياز به يک سياست همگاني سالم و اقدامات سياسي حمايتي باشد. آموزش سلامت وظيفه اي است براي تمام مراقبين سلامت و اين گستردگي طيف آموزش دهندگان فرصتي است که بايد با افزايش آشنايي آنان با دانشها و مهارت هاي مورد نياز براي ارائه انواع خدمات آموزش سلامت از مرحله تعيين نيازها تا اجرا و پايش و ارزشيابي مداخلات آموزش سلامت، تقويت گردد.

آموزش سلامت ترکيبي از تجارب يادگيري تسهيل کننده اتخاذ داوطلبانه رفتار سالم است که منجر به تامين، حفظ و ارتقاي سلامت شده و ترکيبي از حمايت هاي آموزشي، ساختاري، اقتصادي و محيطي براي تعالي رفتار سالم است.

 

اهم فعاليتهاي واحد آموزش و ارتقاي بهداشت عبارتند از :

 

برگزاري هفته سلامت

هماهنگي  برگزاري برنامه هاي آموزشي در سالن هاي مرکز بهداشت غرب

هماهنگي جهت برگزاري همایش ها

برگزاري دوره هاي اموزشي تربيت مربي بسيج

راه انداز ي و به روز رساني سايت مركز بهداشت

به روز رساني و پايش از  کمیته هاي بحران مراکز

هماهنگي برنامه هاي آموزشي مركز و  دعوت از فراگيران

صدور گواهي هاي آموزشي

كميته پژوهشي مركز

آموزش دانشجويان

هماهنگي جهت اجرا طرح هاي پژوهشي

همكاري هاي آموزشي برون بخشي

جمع آوري و نگهداري رسانه هاي آموزشي

نظارت بر برنامه هاي آموزشي مراجعين

تشكيل كميته هاي آموزشي و نظارت بر رسانه هاي توليدي