با سلام . آدرس مرکزبهداشت غرب تهران :خیابان آزادی -خیابان استاد معین خیابان دستغیب غربی مرکز بهداشت غر ب تهران.... تلفن : 66015524 جهت استفاده کامل از سایت از براوزر های ( firefox - google chrome ) استفاده فرمایید . جهت یافتن اطلاعات مورد نظر به زیر سایت مربوطه مراجعه فرمایید

ساعت
تقویم
چهارشنبه ٢٣ آبان ١٣٩٧
فرایند ها

فرایند های واحد بهداشت حرفه ای

 

 

   دانلود : فرآیند_معرفی_به_دادگاه.rar           حجم فایل 80 KB
   دانلود : فرآیند_معاینات_دوره_ای.rar           حجم فایل 89 KB
   دانلود : فرآیند_معاینات_بدواستخدام.rar           حجم فایل 91 KB
   دانلود : فرآیند_رسیدگی_به_صلاحیت_ها.rar           حجم فایل 84 KB
   دانلود : فرآیند_رسیدگی_به_شکایات.rar           حجم فایل 81 KB
   دانلود : فرآیند_جمع_بندی_آماری.rar           حجم فایل 72 KB
   دانلود : فرآیند_پایش_مراکز.rar           حجم فایل 73 KB
   دانلود : فرآیند_پایش_کارگاهها.rar           حجم فایل 83 KB
   دانلود : فرآیند_پایش_خانه_بهداشت_کارگری.rar           حجم فایل 74 KB
   دانلود : فرآیند_پایش_از_شرکت_های_خصوصی.rar           حجم فایل 85 KB
   دانلود : فرآیند_بررسی_صورتجلسات.rar           حجم فایل 68 KB
   دانلود : فرآیند_آموزش_کارشناسان.rar           حجم فایل 67 KB