با سلام . آدرس مرکزبهداشت غرب تهران :خیابان آزادی -خیابان استاد معین خیابان دستغیب غربی مرکز بهداشت غر ب تهران.... تلفن : 66015524 جهت استفاده کامل از سایت از براوزر های ( firefox - google chrome ) استفاده فرمایید . جهت یافتن اطلاعات مورد نظر به زیر سایت مربوطه مراجعه فرمایید

ساعت
تقویم
يکشنبه ٢٩ مهر ١٣٩٧
اگهی واگذاری انجام خدمات مركز گذري كاهش آسيب سوء مصرف مواد مخدر

94-6-20  :  اگهی واگذاری انجام خدمات مركز گذري كاهش آسيب سوء مصرف مواد مخدر

مرکز بهداشت/شبکه بهداشتی درمانی شهرستان غرب تهران در نظر دارد

انجام خدمات مركز گذري كاهش آسيب سوء مصرف مواد خود را در منطقه

دستغیب و شهرک ولیعصر  با شرايط ذيل از طريق استعلام بها به يكي از

شركتها يا افراد حقیقی ذي‌صلاح واگذارنمايد. خواهشمند است حداقل قيمت

پيشنهادي خود را تا پايان وقت اداري تاريخ 25/6/94 به واحد دبيرخانه حراست

تحويل تا در صورت صرفه و صلاح اين مركز برابر مقررات اقدام گردد.

موضوع : واگذاري مركز خدمات كاهش آسيب وابستگی به سوء مصرف مواد به معتادان تزریقی خیابانی

گروه هدف: معتادان تزريقي خياباني ، حاشيه اي و سخت دسترس و همچنين مصرف كننده مواد مخدر كه داراي رفتار پرخطرهستند.

مدت اجرا: يك سال از تاريخ عقد قرارداد و صدور مجوز

دستگاه ناظر:  مركز بهداشت درمانی شهرستان غرب تهران و معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي استان ایران

تاريخ دريافت مدارك توسط متقاضی :  14/6/94 

تاريخ تحويل مدارك تكميل شده:   14/6/94   لغایت 25/6/94

تاريخ بررسي و ارزيابي مدارك :     29/6/94        

مشروح اطلاعیه مطابق  فرمهای پیوستی می باشد .


 

 

 

 

 

 

   دانلود : فرم_استعلام_بها_دستغیب.pdf           حجم فایل 351 KB
   دانلود : شرایط_عمومی_و_اختصاصی.pdf           حجم فایل 154 KB
   دانلود : فرم_استعلام_بها_شهرک_ولی_عصر.pdf           حجم فایل 351 KB
   دانلود : شرایط_عمومی_و_اختصاصی.docx           حجم فایل 12 KB
   دانلود : فرم_استعلام_بها_شهرک_ولی_عصر.docx           حجم فایل 46 KB
   دانلود : فرم_استعلام_بها_دستغیب.docx           حجم فایل 46 KB