با سلام . آدرس مرکزبهداشت غرب تهران :خیابان آزادی -خیابان استاد معین خیابان دستغیب غربی مرکز بهداشت غر ب تهران.... تلفن : 66015524 جهت استفاده کامل از سایت از براوزر های ( firefox - google chrome ) استفاده فرمایید . جهت یافتن اطلاعات مورد نظر به زیر سایت مربوطه مراجعه فرمایید

ساعت
تقویم
چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧
لینک ها

سامانه بازرسی  بهداشت محیط و حرفه ای :  

  http://samanehjmb.behdasht.gov.ir

سامانه شکایات بهداشت محیط و حرفه ای :

       http://zrm.1490.ir

اتوماسیون اداری : 4 سرور با 4 آدرس مختلف دارد :

1 :  http://eo1.iums.ac.ir

2 :  http://eo1.iums.ac.ir

3 :  http://eo1.iums.ac.ir

4 :  http://eo1.iums.ac.ir

5 :  آموزش – جام فردی :

  http://asa.iums.ac.ir/jam/jam.aspx

6 :  سایت دانشگاه ایران :

http://www.iums.ac.ir

7 : دریافت فیش حقوقی پرسنل :

http://malipay.iums.ac.ir

8 : وب سایت مرکز بهداشت غرب :

 http://whc.iums.ac.ir