با سلام . آدرس مرکزبهداشت غرب تهران :خیابان آزادی -خیابان استاد معین خیابان دستغیب غربی مرکز بهداشت غر ب تهران.... تلفن : 66015524 جهت استفاده کامل از سایت از براوزر های ( firefox - google chrome ) استفاده فرمایید . جهت یافتن اطلاعات مورد نظر به زیر سایت مربوطه مراجعه فرمایید

ساعت
تقویم
دوشنبه ٢٣ مهر ١٣٩٧
کارگزینی

 

واحد

كارگزيني

نام و نام خانوادگی  مسئول مربوطه

كبري عسگري

اسامی پرسنل شاغل در واحد ستادی

معصومه سلمانيان – صغري صفري – مريم بياري

تلفن  های تماس  مسئول واحد

66023037

تلفن  های تماس کارشناسان ستاد

66023037