با سلام . آدرس مرکزبهداشت غرب تهران :خیابان آزادی -خیابان استاد معین خیابان دستغیب غربی مرکز بهداشت غر ب تهران.... تلفن : 66015524 جهت استفاده کامل از سایت از براوزر های ( firefox - google chrome ) استفاده فرمایید . جهت یافتن اطلاعات مورد نظر به زیر سایت مربوطه مراجعه فرمایید

ساعت
تقویم
شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧
التور ٩٤

التور94

   دانلود : eltor_pre-post_Test.pdf           حجم فایل 1772 KB
   دانلود : Trainer_report.pdf           حجم فایل 1210 KB
   دانلود : participants_lists.pdf           حجم فایل 761 KB
   دانلود : eltor5.rar           حجم فایل 12830 KB
   دانلود : eltor4.rar           حجم فایل 20480 KB
   دانلود : eltor3.rar           حجم فایل 20480 KB
   دانلود : eltor2.rar           حجم فایل 20480 KB
   دانلود : eltor1.rar           حجم فایل 20480 KB