اوقات شرعی

واحد کارگزينی

سرپرست : آقای کشت پور

 

 

 شرح وظايف واحد کارگزينی :

  1) تهيه احکام پرسنلی ( رسمی ، پيمانی ، طرحی ، قراردادی تبصره 3 و 4 و قرارداد پزشک خانواده )

  2) انجام امور مربوط به ارتقاء گروه (طبقه)

  3) انجام امور مربوط به نقل و انتقال کارکنان

  4) انجام امور مربوط به انتصاب کارکنان

  5) انجام امور مربوط به بازنشستگی کارکنان

  6) انجام امور مربوط به آموزش کارکنان

  7) انجام امور مربوط به تبديل وضعيت پرسنل ( شرکتی به قراردادی، قراردادی به پيمانی ، پيمانی به رسمی آزمايشی و رسمی آزمايشی به رسمی قطعی)

  8) انجام امور مربوط به تمديد قرارداد کارکنان پيمانی و قراردادی

  9) انجام امور مربوط به تمديد مأموريت نيروهای مأمور

  10) انجام کليه مکاتبات مربوط به تغيير رديف

  11) اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تشکيل کميته های مربوطه

  12) صادر نمودن مفاصا حساب پرسنل

  13)صادر نمودن نامه های عدم نياز به خدمات خارج از ساعات اداری

  14) شرکت در جلسات و سمينارهای مختلف جهت ارتقاء سطح کيفی مهارت و دانش

  15) انجام کليه امور مربوط به مرخصی ها و ذخيره مرخصی ها

  16) انجام کليه امور مربوط به مأموريت ها

  17) صادر نمودن انواع ابلاغ ها

  18) تهيه و تنظيم ليست گواهی انجام کار پرسنل

  19) تهيه و تنظيم انواع گزارشات از جمله گزارشات آماری

  20) تنظيم انواع ليستهای هزينه مهد، حق لباس،و ...

  21) انجام کليه امور مربوط به ارزشيابی کارکنان و اجرای صحيح آن

  22) انجام کليه امور مربوط به اعلام شروع بکار و پايانکار، توقف از طرح و انصراف از طرح نيروی های مشمول قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان

  23) انجام کليه امور مربوط به بيمه و امور رفاهی کارکنان

  24) صادر نمودن گواهی اشتغال بکار

ساعت
تقویم
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1175 | بازدید امروز : 249 | کل بازدید : 250911 | بازدیدکنندگان آنلاين : 3 | زمان بازدید : 1.2261