شبکه بهداشت و درمان شهریار
نظرسنجی
کیفیت مطالب مندرج در این بخش

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 916
 بازدید امروز : 16
 کل بازدید : 695124
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1.2461
خدمات قابل ارائه

خدمات قابل ارائه

 • معاينات غربالگري و باليني دانش آموزان مقطع اول ابتدايي (نوآموزان) و تكميل شناسنامه سلامت.
 • معاينات غربالگري و باليني دانش آموزان پایه اول دوره متوسطه اول و تکمیل شناسنامه سلامت
 • معاينات غربالگري و باليني دانش آموزان پایه اول دوره متوسطه دوم و تکمیل شناسنامه سلامت
 • هماهنگي جهت انجام واكسيناسيون نوآموزان( دانش آموزان مقطع اول ابتدايي ).
 • هماهنگي جهت انجام واكسيناسيون توام در بين دانش آموزان 16-14 سال.
 • اجراي طرح بيماريابي و درمان دانش آموزان مبتلا به پديكلوز و خانواده آنان.
 • معاينات غربالگري و باليني دانش آموزان مقطع اول ابتدايي (نوآموزان) و تكميل شناسنامه سلامت.
 
زمان مراجعه ارباب رجوع: در طول سه ماهه دوم سال
مدارک مورد نياز :
 • شناسنامه سلامت كه مشخصات نوآموز در آن ثبت شده باشد.
 • اصل كارت واكسن كه ممهور به "مهر تكميل است" باشد.
 • دفترچه بيمه در صورت داشتن.
 • اصل شناسنامه دانش آموز.
 • اصل شناسنامه يكي از اوليا.
 
 
مراحل انجام کار :
 • مراجعه نوآموز به مدرسه محل ثبت نام و دریافت معرفی نامه.
 • تکمیل واکسیناسیون دانش آموز و ممهور نمودن کارت واکسن به مهر"واکسیناسیون تکمیل است"
 • مراجعه نوآموز به نزدیک ترین پایگاه سنجش و دریافت شناسنامه سلامت
 • انجام ارزیابی های غربالگری در پایگاه سنجش، تکمیل بخش مربوط به غربالگری در شناسنامه سلامت
 • انجام معاینات پزشکی عمومی و معاینات دهان و دندان و آموزش های مربوطه در مرکز بهداشتی درمانی یا پایگاه سنجش ،تکمیل بخش مربوط به معاینات بالینی شناسنامه سلامت و ممهور نمودن شناسنامه سلامت به مهر پزشک
 • مراجعه مجدد به پایگاه اولیه و ارائه شناسنامه سلامت جهت الصاق برچسب ،مهر و امضا توسط مسئول پایگاه
 • مراجعه مجدد به مدرسه محل ثبت نام –ارائه شناسنامه سلامت جهت ثبت نام در پایه اول ابتدایی
 

مدت زمان انجام:3 الی 5 ساعت

 

معاينات غربالگري و باليني دانش آموزان پایه اول دوره متوسطه اول و تکمیل شناسنامه سلامت.
 
زمان مراجعه ارباب رجوع: دی لغایت اسفند ماه
 
مدارک مورد نياز :
 • شناسنامه سلامت دانش آموز كه مشخصات وی در آن ثبت شده باشد.
 • دفترچه بيمه در صورت داشتن.
 
مراحل انجام کار :
 
 • دریافت شناسنامه سلامت دانش آموزاز مدرسه محل تحصیل(در صورتی که مدرسه دارای مربی بهداشت است باید قسمت ارزیابی مقدماتی توسط مربی تکمیل شده باشد)
 • ارجاع دانش آموز به همراه والدین به نزدیک ترین مرکز بهداشتی درمانی توسط مدرسه
 • انجام ارزیابی های غربالگری در مرکز بهداشتی درمانی(در صورتی که مدرسه فاقد مربی بهداشت باشد)و تکمیل بخش مربوط به غربالگری در شناسنامه سلامت
 • انجام معاینات پزشکی عمومی و معاینات دهان و دندان وبررسی از نظر ایمنسازی توام و در صورت نیاز آموزش های مربوطه در مرکز بهداشتی درمانی ،تکمیل بخش مربوط به معاینات بالینی شناسنامه سلامت و ممهور نمودن شناسنامه سلامت به مهر پزشک
 • مراجعه مجدد به مدرسه و ارائه شناسنامه سلامت
 
مدت زمان انجام :3ساعت
 
معاینات غربالگري و باليني دانش آموزان پایه اول دوره متوسطه دوم و تکمیل شناسنامه سلامت.
 
 
زمان مراجعه ارباب رجوع: اسفند لغایت اردیبهشت ماه
 
مدارک مورد نياز :
 • شناسنامه سلامت دانش آموز كه مشخصات وی در آن ثبت شده باشد.
 • دفترچه بيمه در صورت داشتن.
 
مراحل انجام کار :
 
 • دریافت شناسنامه سلامت دانش آموزاز مدرسه محل تحصیل(در صورتی که مدرسه دارای مربی بهداشت است باید قسمت ارزیابی مقدماتی توسط مربی تکمیل شده باشد)
 • ارجاع دانش آموز به همراه والدین به نزدیک ترین مرکز بهداشتی درمانی توسط مدرسه
 • انجام ارزیابی های غربالگری در مرکز بهداشتی درمانی(در صورتی که مدرسه فاقد مربی بهداشت باشد)و تکمیل بخش مربوط به غربالگری در شناسنامه سلامت
 • انجام معاینات پزشکی عمومی و معاینات دهان و دندان وبررسی از نظر ایمنسازی توام و در صورت نیاز آموزش های مربوطه در مرکز بهداشتی درمانی ،تکمیل بخش مربوط به معاینات بالینی شناسنامه سلامت و ممهور نمودن شناسنامه سلامت به مهر پزشک
 • مراجعه مجدد به مدرسه و ارائه شناسنامه سلامت
 
مدت زمان انجام :3ساعت

 

هماهنگي جهت انجام واكسيناسيون نوآموزان( دانش آموزان مقطع اول ابتدايي )
 
زمان مراجعه ارباب رجوع: 3 ماهه دوم سال
 
مدارک مورد نياز :
 
 • كارت واكسيناسيون نوآموز.
 
مراحل انجام کار :
 
 • مراجعه به واحد واكسيناسيون نزديكترين مركز بهداشتي درماني/پايگاه يا خانه بهداشت.
 • واكسينه نمودن نوآموز.
 • ممهور نمودن كارت واكسن به مهر" واكسيناسيون تكميل است".
 
هماهنگي جهت انجام واكسيناسيون توام در بين دانش آموزان پایه اول دوره متوسطه اول.
 
زمان مراجعه ارباب رجوع: 3 ماهه دوم سال
 
مدارک مورد نياز :-
 
مراحل انجام کار :
 
 • مراجعه به واحد واكسيناسيون نزديكترين مركز بهداشتي درماني/پايگاه يا خانه بهداشت.
 • واكسينه نمودن دانش آموز.
 • دريافت كارت واكسن توام .


اجراي طرح بيماريابي و درمان دانش آموزان مبتلا به پديكلوز و خانواده آنان


زمان مراجعه ارباب رجوع: در طول سال تحصيلي
 
مدارک مورد نياز (در صورت ارجاع دانش آموز مشکوک به مراکز بهداشتی درمانی)
 • معرفي نامه از مدارس جهت بررسي دانش آموز مشكوك به پديكلوز
 

مدارک مورد نياز (در صورت مراجعه رابطین بهداشت مدارس شاغل در مراکز بهداشتی درمانی ،پایگاه ها و خانه های بهداشت به مدارس) 

 • كارت شناسايي رابط بهداشت مدارس
 • شامپو پرمترين


مراحل انجام کار (در صورت ارجاع دانش آموز مشکوک به مراکز بهداشتی درمانی)
 
 • مراجعه به نزديكترين مركز بهداشتي درماني /پايگاه يا خانه بهداشت
 • معاينه فرد مشكوك توسط پزشك / كارشناس يا كاردان بهداشتي/بهورز
 • آموزش و درمان رايگان فرد بيمار
 • معاینه اعضاي خانواده فرد بیمار و درمان در صورت نیاز
 • بررسي مجدد فرد تا2 هفته بعد از درمان
 
مراحل انجام کار (در صورت مراجعه رابطین بهداشت مدارس شاغل در مراکز بهداشتی درمانی ،پایگاه ها و خانه های بهداشت به مدارس)
 
 • مراجعه به مدرسه و بررسي دانش آموزان
 •  آموزش و درمان دانش آموزان بيمار و خانواده آنان
 • اطلاع رساني به خانواده دانش آموزان مبتلا جهت بررسي آنان
 • بررسي بيمار 2 هفته پس از شروع درمان
 
مدت زمان انجام :حداکثر 1 ساعت