شبکه بهداشت و درمان شهریار
نظرسنجی
کیفیت مطالب مندرج در این بخش

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1087
 بازدید امروز : 5
 کل بازدید : 695113
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 1.4801
اقلام دارویی
فهرست پيشنهادي داروهاي پزشك خانواده

بايد از مجموعه داروهاي زیر، 270 قلم برحسب شرايط منطقه در مركز بهداشتي درماني مجري برنامه موجود باشد.     

 

بسته اقلام دارویی موجود در انبار دارویی مراکز بهداشت شهرستان در سال 1393
ردیف کد ژنریک نام دارو شکل دارو دوز دارو
1 00001 A.C.A Tab  
2 00004 ACETAMINOPHEN   (PARACETAMOL) Oral  Sol  or  Syr      120 mg/5 ml    
3 00003 ACETAMINOPHEN   (PARACETAMOL) Ped  Drop 100 mg/ml
4 00008 ACETAMINOPHEN   (PARACETAMOL) Supp/ Ped, Adult  
5 00007 ACETAMINOPHEN   (PARACETAMOL) Tab 325 mg
6 02012 ACETAMINOPHEN   (PARACETAMOL) Tab 500 mg
7 08440 ACETAMINOPHEN  CODEINE Tab 300 mg - 10 mg 
8 00011 ACETAZOLAMIDE Tab 250 mg
9 00020 ACICLOVIR Ophth  Oint 3%
10 00023 ACICLOVIR Scored  Tab 400 mg
11 00021 ACICLOVIR Tab 200 mg
12 00025 ADULT COLD Tab  
13 01377 ALBENDAZOL Tab 200 mg
14 02406 ALENDRONATE  (AS SODIUM) Tab 70 mg
15 00038 ALLOPURINOL Tab 100 mg
16 02017 ALLOPURINOL Tab 300 mg
17 01381 ALPHA Oint  
18 00040 ALPRAZOLAM Scored  Tab 0.5 mg
19 00050 ALUMINIUM  MG S Chewable  Tab  
20 00049 ALUMINIUM  MG S Susp  
21 00061 AMINOPHYLLINE Inj 250 mg/10 ml
22 00065 AMITRIPTYLINE  HCI Coated  Tab 10 mg
23 00068 AMITRIPTYLINE  HCI Coated  Tab 25 mg
24 00070 AMLODIPINE   (AS BESYLATE) Tab 5 mg
25 00076 AMOXICILLIN Cap 250 mg
26 00077 AMOXICILLIN Cap 500 mg
27 00075 AMOXICILLIN Susp      125 mg/5 ml    (100 ml)
28 00078 AMOXICILLIN Susp  250 mg/5 ml    (100 ml)
29 00084 AMPICILLIN Cap 250 mg
30 00085 AMPICILLIN Cap 500 mg
31 00083 AMPICILLIN Susp       125 mg/5 ml    (100 ml)
32 00086 AMPICILLIN Susp     250 mg/5 ml    (100 ml)
33 00080 AMPICILLIN  (AS SODIUM) Inj 1 g
34 00082 AMPICILLIN  (AS SODIUM)  Inj 500 mg
35 00081 AMPICILLIN  (AS SODIUM) Inj 250 mg
36 10115 ANETHUM Tab (Jar)  
37 00097 ANTI HEMORRHOID Supp  
38 00096 ANTI HEMORRHOID Rectal  Oint 15 g
39 00098 ANTI HISTAMINE   DECONGESTANT Tab  
40 19441 ARTIFICIAL TEARS (HYPROMELLOSE) Sterile  Eye  Drop 1%
41 00106 ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) Chewable  Tab 100 mg
42 00111 ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) EC  Tab 325 mg
43 01395 ASA  (ACETYL SALICYLIC ACID) EC  Tab 80 mg
44 00114 ATENOLOL Scored  Coated  Tab 100 mg
45 00115 ATENOLOL Scored  Tab 50 mg
46 01910 ATORVASTATINE Tab 10 mg
47 01911 ATORVASTATINE Tab 20 mg
48 01912 ATORVASTATINE Tab 40 mg
49 00119 ATROPINE  SULFATE Inj 0.5 mg/1 ml
50 00122 AZATHIOPRINE Tab 50 mg
51 02408 AZITHROMYCIN  Cap 500 mg
52 00123 AZITHROMYCIN  (AS EIHYDRATE) Cap 250 mg
53 02373 AZITHROMYCIN Susp  100 mg/5ml 30ml
54 00129 BACLOFEN Scored  Tab 10 mg 
55 00130 BACLOFEN Scored  Tab 25 mg
56 07595 BECLOMETHASONE  DIPROPIONATE Spray Nasal 50 mcg/dose
57 02207 BECLOMETHASONE  DIPROPIONATE Oral  Inhaler 10 mg/container
58 00135 BELLADONNA  PB  Elixir        60 ml
59 00136 BELLADONNA  PB  Tab  
60 00137 BENZOYL  PEROXIDE Top  Gel 10%
61 00139 BENZOYL  PEROXIDE Top  Gel 5%
62 00148 BETAHISTINE 2HCL Tab 8 mg
63 00150 BETAMETHASONE Tab 0.5 mg
64 00149 BETAMETHASONE  (AS DISODIUM PHOSPHATE) Inj 4 mg/ml
65 00159 BETAMETHASONE  (AS VALERATE) Lotion 0.1%    (20 ml)
66 00161 BETAMETHASONE  (AS VALERATE) Top  Cream/Oint 0.1%    (15 g)
67 00151 BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE Ophth  Oint 0.1%
68 00152 BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE Ophth/Otic/Nasal Drop 0.1%
69 00153 BETAMETHASONE LA Inj  
70 00165 BIPERIDEN LACTATE Inj 5 mg
71 00167 BISACODYL EC  Tab 5 mg
72 00168 BISACODYL Ped  Supp 5 mg
73 00166 BISACODYL Supp 10 mg
74 00169 BISMUTH SUB CITRATE Tab 120 mg
75 00177 BROMHEXINE  HCL Elixir 4 mg/5 ml
76 00176 BROMHEXINE  HCL Inj 4 mg/2 ml
77 00178 BROMHEXINE  HCL Tab 8 mg
78 00183 BURN OINTMENT (FOR MINOR BURNS) Top  Oint  
79 01888 BUSPIRONE HCL Scored  Tab 5 mg
80 00190 CALAMINE - D Top  Cream 8%    (30 g)
81 02592 CALAMINE - D  Lotion       8%    (60 ml) 
82 00198 CALCIUM  (AS CARBONATE) Coated  Tab 500 mg
83 00199 CALCIUM  FORTE  Eff  Tab  
84 00205 CAPTOPRIL Scored  Tab 25 mg
85 00206 CAPTOPRIL Scored  Tab 50 mg
86 00208 CARBAMAZEPINE Scored  Tab 200 mg
87 00222 CEFAZOLIN  (AS DODIUM) Inj 1 g
88 00223 CEFAZOLIN  (AS DODIUM) Inj 250 mg
89 00224 CEFAZOLIN  (AS DODIUM) Inj 500 mg
90 07495 CEFIXIME Cap 200 mg
91 07496 CEFIXIME Cap 400 mg
92 03849 CEFIXIME Susp      100 mg       (50 ml)  
93 01336 CEFOTAXIME  (AS  SODIUM) Inj 1 g
94 00229 CEFOTAXIME  (AS  SODIUM)  Inj 500 mg
95 00243 CEPHALEXIN Cap  250 mg
96 00245 CEPHALEXIN Cap  500 mg
97 00242 CEPHALEXIN Susp          125 mg      (100 ml)
98 00246 CEPHALEXIN Susp          250 mg      (100 ml)
99 01424 CETIRIZINE HCL Fc  Tab 10 mg
100 02231 CETIRIZINE HCL Tab 5 mg
101 00260 CHILDREN COLD Chewable  Tab  
102 00267 CHLOR DIAZEPOXIDE Coated  Tab 10 mg
103 00268 CHLOR DIAZEPOXIDE Coated  Tab 5 mg
104 00276 CHLOR PHENIRAMINE   MALEATE Double  Scored  Tab 4 mg
105 00275 CHLOR PHENIRAMINE   MALEATE Inj 10 mg/ml
106 02014 CHLOR PHENIRAMINE  MALEATE Syrup 2 mg/5 ml
107 00278 CHLOR PROMAZINE  HCL Coated  Tab 100 mg
108 00279 CHLOR PROMAZINE  HCL Coated  Tab 25 mg
109 00277 CHLOR PROMAZINE  HCL Inj  (IM) 50 mg/4 ml
110 00265 CHLORAM PHENICOL Cap  250 mg
111 00264 CHLORAM PHENICOL Sterile  Eye  Drop 0.5%
112 00283 CHOLESTYRAMINE Susp 4 g/sachet
113 00290 CIMETIDIME FC  Tab 200 mg
114 00291 CIMETIDIME  (AS HCL) Inj 200 mg/2 ml
115 00292 CINNARIZINE Tab 25 mg
116 00293 CINNARIZINE Tab 75 mg
117 00295 CIPROFLOXACIN  (AS HCL) FC  Tab 250 mg
118 00296 CIPROFLOXACIN  (AS HCL) FC  Tab 500 mg
119 00297 CIPROFLOXACIN  (AS HCL) Sterile  Eye  Drop 0.3%
120 00187 C-LAX®  Tab   
121 00307 CLEMASTINE  (AS FUMARATE) Inj 2 ml
122 00306 CLEMASTINE  (AS FUMARATE) Tab 1 mg
123 00308 CLIDINIUM-C Sc  Tab  
124 09464 CLINDAMYCIN  Cap 300 mg
125 00313 CLOBETASOL  PROPIONATE Top  Cream/Oint 0.05%    (15 g)
126 02425 CLOBETASOL  PROPIONATE Lotion 0.05%
127 00315 CLOBUTINOL  HCL Coated  Tab 40 mg
128 00316 CLOBUTINOL  HCL Oral  Drop 60 mg/ml
129 00320 CLOMIPRAMINE  HCI SC  Tab 10 mg
130 00321 CLOMIPRAMINE  HCI SC  Tab 25 mg
131 00322 CLONAZEPAM Scored  Tab 1 mg
132 00323 CLONAZEPAM Tab 2 mg
133 00327 CLOTRIMAZOLE Top  Sol 1%    (20 ml)
134 00326 CLOTRIMAZOLE Top  Cream 1%    (15 g)
135 00325 CLOTRIMAZOLE Vag  Cream 1%
136 00328 CLOTRIMAZOLE Vag  Tab 100 mg
137 02230 CLOTRIMAZOLE Vag  Cream 2%    (20 g)
138 00329 CLOXACILLIN  (AS SODIUM) Cap 250 mg
139 00331 CLOXACILLIN  (AS SODIUM) Cap  500 mg
140 00338 CO-AMOXICLAV  Fc  Tab 625 mg
141 01440 CO-AMOXICLAV  Susp 312 mg
142 00337 CO-AMOXICLAV  FC  Tab 375 mg
143 02205 CO-AMOXICLAV   Powder  For  Suspension 200/28.5 mg/5 ml
144 02206 CO-AMOXICLAV   Powder  For  Suspension 400/57 mg/5 ml
145 00335 CO-AMOXICLAV   Susp 156 mg
146 00342 CO-TRIMOXAZOLE Ped  Tab  
147 00339 CO-TRIMOXAZOLE Adult  Tab  
148 00340 CO-TRIMOXAZOLE Susp  
149 00365 CROMOLYN  SODIUM Nasal  Spray 2%    (30 ml)
150 01748 CROMOLYN  SODIUM Sterile  Eye  Drop 2%    (5 ml)
151 00366 CROTAMITON Top  Cream 10%
152 00372 CYPROHEPTADINE  HCL Scored  Tab 4 mg
153 00374 CYPROTERONE  COMPOUND  Coated  Tab  
154 00398 DEXA METHASONE Tab 0.5 mg
155 00407 DEXTROMETHORPHAN HBR  Coated  Tab  15 mg
156 00406 DEXTROMETHORPHAN HBR  Oral  Drop 4 mg/ml
157 00408 DEXTROMETHORPHAN - P  Syrup      60 ml 
158 00395 DEXTROSE  3.33%  NACL  0.3% Infu         (1000 ml)
159 00396 DEXTROSE  3.33%  NACL  0.3% Infu           (500 ml)
160 00393 DEXTROSE  5%  NACL  0.9% Infu          (500 ml)
161 00392 DEXTROSE  5%  NACL  0.9% Infu        (1000 ml)  
162 00418 DIAZEPAM Inj 10 mg/2 ml
163 00419 DIAZEPAM Tab 2 mg
164 00420 DIAZEPAM Tab 5 mg
165 00426 DICLOFENAC  SODIUM Top  Gel 1%
166 00424 DICLOFENAC SODIUM EC  Tab 25 mg
167 00425 DICLOFENAC SODIUM Inj 75 mg/3 ml
168 01847 DICLOFENAC SODIUM Sterile  Eye  Drop 0.01%
169 00428 DICLOFENAC SODIUM Supp 50 mg
170 00427 DICLOFENAC SODIUM Supp 100 mg
171 02041 DICLOFENAC SODIUM EC  Tab 50 mg
172 01993 DICLOFENAC SODIUM  S.R Cap 100 mg
173 00429 DICYCLOMINE  HCL Coated  Tab 10 mg
174 00430 DICYCLOMINE  HCL Elixir 10 mg/5 ml
175 00431 DICYCLOMINE  HCL Inj 20 mg/2 ml
176 00435 DIGESTIVE EC  Tab  
177 00436 DIGOXIN Tab 0.25 mg
178 00447 DILTIAZEM  HCL Scored  FC  Tab 60 mg
179 00448 DIMENHYDRINATE Scored  Tab 50 mg
180 00456 DIPHEN HYDRAMINE  COMPOUND Syrup        (60 ml)
181 00454 DIPHEN HYDRAMIN HCL Elixir  
182 00453 DIPHEN HYDRAMIN HCL Inj 50 mg/ml
183 00457 DIPHENOXILATE Tab 2.5 mg
184 01489 EPINEPHRINE  (AS  ACID TARTRATE) Inj 1 mg/ml
185 00461 DIPYRIDAMOLE Coated  Tab 75 mg
186 00474 DOXYCYCLINE Cap 100 mg
187 00482 ENALAPRIL  MALEATE Scored  Tab 20 mg
188 00483 ENALAPRIL  MALEATE Scored  Tab 5 mg
189 00493 ERGOTAMINE - C Coated  Tab  
190 00499 ERYTHROMYCIN Ophth  Oint 0.5%
191 01492 ERYTHROMYCIN Top  Sol 2%
192 00495 ERYTHROMYCIN  (AS ETHYLSUCCINATE) FC  Tab 200 mg
193 00496 ERYTHROMYCIN  (AS ETHYLSUCCINATE) FC  Tab 400 mg
194 00497 ERYTHROMYCIN  (AS ETHYLSUCCINATE) Susp        200 mg/5 ml    (100 ml)
195 00502 ESTRADIOL VALERATE  Inj 10 mg/ml
196 00523 EXPECTORANT Syrup        (60 ml)
197 00524 EXPECTORANT  CODEINE Oral  Sol  
198 00527 FAMOTIDINE FC  Tab 20 mg
199 00528 FAMOTIDINE FC  Tab 40 mg
200 00531 FERROUS  SULFATE FC  Tab Eqto 50 mgFe
201 01506 FERROUS  SULFATE Syrup 200 mg(41 mgiron)/5 ml
202 00540 FLUCONAZOLE Cap 50 mg
203 00537 FLUCONAZOLE Cap 100 mg
204 00538 FLUCONAZOLE Cap 150 mg
205 01512 FLUOXETINE  (AS  HCL) Cap 10 mg
206 00551 FLUOXETINE  (AS  HCL) Cap 20 mg
207 02051 FLUOXETINE  (AS  HCL) Syrup 20 mg/5 ml
208 14398 FIGITOL®  Syrup  
209 01827 FLUVOXAMINE  MALEATE Coated  Tab 50 mg
210 01948 FOLIC  ACID Tab 5 mg
211 00562 FOLIC  ACID Tab 1 mg
212 00569 FURAZOLIDONE Susp 50 mg/15 ml
213 00568 FURAZOLIDONE Tab 100 mg
214 00570 FUROSEMIDE Inj 10 mg/ml    (2 ml)
215 00571 FUROSEMIDE Tab 40 mg
216 00572 GABAPENTIN Cap 100 mg
217 00573 GABAPENTIN Cap 300 mg
218 00584 GEMFIBROZIL Cap 300 mg
219 00592 GENTAMICIN  (AS  SULFATE) Inj         40 mg/ml    (80 mg/2 ml)
220 00590 GENTAMICIN  (AS  SULFATE) Inj      40 mg/ml    (40 mg/1 ml)
221 00587 GENTAMICIN  (AS  SULFATE) Inj       10 mg/ml    (20 mg/2 ml)
222 00588 GENTAMICIN  (AS  SULFATE) Ophth  Oint 3 mg/g
223 00589 GENTAMICIN  (AS  SULFATE) Sterile  Eye  Drop 3 mg/ml
224 01523 GLICLAZIDE Scored  Tab 80 mg
225 00613 GRISEOFULVIN Tab 125 mg
226 00617 HALOPERIDOL Scored  Tab 0.5 mg
227 01984 HALOPERIDOL Scored  Tab 2 mg
228 00620 HALOPERIDOL  (AS  LACTATE) Inj 5 mg/ml
229 00618 HALOPERIDOL  (AS  LACTATE) Oral  Sol 2 mg/ml
230 00631 HYDRALAZINE HCL Coated  Tab 10 mg
231 00633 HYDRALAZINE HCL Coated  Tab 25 mg
232 02056 HYDRO CORTISONE  ACETATE Top  Cream 1%    (15 g)
233 00640 HYDRO CORTISONE  ACETATE Top  Oint 1%    (15 g)
234 00651 HYDROXYZINE  HCL Coated  Tab 10 mg
235 00652 HYDROXYZINE  HCL Coated  Tab 25 mg
236 00650 HYDROXYZINE  HCL Syrup 10 mg/5 ml
237 00654 HYOSCINE .N. BUTYL  BROMIDE Coated  Tab 10 mg
238 00655 HYOSCINE .N. BUTYL  BROMIDE Inj 20 mg/ml
239 00656 HYOSCINE .N. BUTYL  BROMIDE Ped  Supp 7.5 mg
240 00653 HYOSCINE .N. BUTYL  BROMIDE Supp 10 mg
241 01322 HYPIRAN®  Oral Drop  
242 00658 IBUPROFEN Coated  Tab 200 mg
243 00659 IBUPROFEN Coated  Tab 400 mg
244 00657 IBUPROFEN Oral  Susp 100 mg/5 ml
245 00664 IMIPRAMINE HCL Coated  Tab 10 mg
246 00665 IMIPRAMINE HCL Coated  Tab 25 mg
247 00669 INDOMETHACIN Cap 25 mg
248 00668 INDOMETHACIN Supp 100 mg
249 00670 INDOMETHACIN Supp 50 mg
250 00671 INDOMETHACIN  SR Tab 75 mg
251 00673 INSULIN ISOPHAN (NPH) HUMAN   VIAL 1000U/10ML
252 00674 INSULIN REGULAR HUMAN   VIAL 1000U/10ML
253 00708 IPRATROPIUM  BROMIDE Inhaler        20 mcg/dose    (dose 300)
254 00719 ISOSORBIDE  DINITRATE SL  Tab 5 mg
255 00717 ISOSORBIDE  DINITRATE Tab 10 mg
256 00718 ISOSORBIDE  DINITRATE  SR Tab 40 mg
257 00726 KETOCONAZOLE Scored  Tab 200 mg
258 00725 KETOCONAZOLE Top  Cream 2%
259 00728 KETOTIFEN  (AS  FUMARATE) Syrup                    1 mg/5 ml
260 00727 KETOTIFEN  (AS  FUMARATE) Tab 1 mg
261 00731 LACTULOSE Syrup 10 g/15 ml
262 00741 LEVAMISOLE  (AS  HCL) Scored  Tab 50 mg
263 00742 LEVAMISOLE  (AS  HCL) Syrup 40 mg/5 ml
264 02383 LEVODOPA - C Tab 125
265 00748 LEVODOPA - C  FORTE Scored  Tab 250 mg
266 00751 LEVOTHYROXINE  SODIUM Tab 0.1 mg
267 00762 LIDOCAINE - H Top  Oint  
268 00756 LIDOCAINE  HCL Gel 2%    (25 g)
269 00577 LINDANE Lotion 1%
270 00578 LINDANE Shampoo 1%
271 01848 LOPERAMIDE  HCL Tab 2 mg
272 01574 LORATADINE Scored  Tab 10 mg
273 02011 LORATADINE Syrup 5 mg/5 ml
274 00771 LORAZEPAM Scored  Tab 1 mg
275 00772 LORAZEPAM Scored  Tab 2 mg
276 01933 LOSARTAN  POTASSIUM Tab 50 mg
277 01822 LOSARTAN  POTASSIUM FC  Tab 25 mg
278 00777 MAGNESIUM HYDROXIDE   Susp         8%    (240 ml)
279 00791 MEDROXY PROGESTERONE  ACETATE Inj 150 mg/ml
280 00792 MEDROXY PROGESTERONE  ACETATE Tab 5 mg
281 00794 MEFENAMIC  ACID Cap 250 mg
282 00817 METFORMIN  HCL FC  Tab 500 mg
283 10915 METFORMIN  HCL Tab 1000 mg
284 00822 METHOCARBAMOLE Inj 1000 mg/10 ml
285 00823 METHOCARBAMOLE Tab 500 mg
286 00834 METHYL ERGONOVINE  MALEATE Inj 0.2 mg/ml
287 00833 METHYL ERGONOVINE  MALEATE SC  Tab 0.125 mg
288 00839 METOCLOPRAMIDE  (AS HCL OR 2HCL) Inj 10 mg/2 ml
289 00840 METOCLOPRAMIDE  HCL Oral  Drop 4 mg/ml    (15 ml)
290 00841 METOCLOPRAMIDE  HCL Tab 10 mg
291 02319 METOPROLOL  TARTRARE Tab 50 mg
292 01590 METRONIDAZOLE Top  Gel 0.75%
293 00845 METRONIDAZOLE Tab 250 mg
294 00846 METRONIDAZOLE Vag  Tab 500 mg
295 00844 METRONIDAZOLE  (AS BENZOATE) Oral  Susp 125 mg/5 ml
296 00871 MULTI VITAMIN Oral  Drop  
297 00873 MULTI VITAMIN  PLUS  IRON Oral  Drop  
298 00875 MUPIROCIN Top  Oint 2%    (15 g)
299 00882 NALIDIXIC  ACID Susp        60 mg/ml    (120 ml)
300 00881 NALIDIXIC  ACID Tab 500 mg
301 00888 NAPHAZOLINE  ANTAZOLINE Sterile  Eye  Drop  
302 00886 NAPHAZOLINE  HCL OR  NITRATE Nasal  Drop 0.05%
303 01606 NAPROXEN EC  Tab 500 mg
304 00889 NAPROXEN Tab 250 mg
305 00899 NICOTINIC  ACID Tab 25 mg
306 00907 NITROFURANTOIN Scored  Tab 100 mg
307 00908 NITROFURANTOIN Susp 25 mg/5 ml
308 00910 NITROGLYCERIN Oint 2%
309 01727 NITROGLYCERIN Sl  Cap/Tab 0.4 mg
310 01617 NITROGLYCERIN Cap  Extended  Release 6.4 mg
311 00911 NITROGLYCERIN Cap  Extended  Release 2.6 mg
312 00921 NOR TRIPTYLINE  (AS  HCL) FC  scored  Tab 10 mg
313 00922 NOR TRIPTYLINE  (AS  HCL) FC  scored  Tab 25 mg
314 00926 NYSTATIN Coated  Tab 500,000 u
315 00925 NYSTATIN Susp  Drop 100,000 u/ml
316 00923 NYSTATIN Top  Oint 100,000 u/g        (15 g)
317 00924 NYSTATIN Vag  Tab 100,000 u
318 00933 O.R.S. Sachet 27 gr
319 00929 OFLOXACIN Scored  FC  Tab 100 mg
320 00930 OFLOXACIN Scored  FC  Tab 200 mg
321 02009 OFLOXACIN Tab 300 mg
322 01628 PENICILLIN G  BENZATHINE  (PENICILLIN LA) Inj 600,000 u
323 00958 PENICILLIN G  BENZATHINE  (PENICILLIN LA)  Inj 1,200,000 u
324 00961 PENICILLIN G  PLUD PROCAINE Inj 400,000 u
325 00962 PENICILLIN G  PLUD PROCAINE Inj 800,000 u
326 00965 PENICILLIN V  BENZATHINE Susp 400,000 iu/5 ml
327 00966 PENICILLIN V  POTASSIUM FC  Tab 500 mg      (800,000 u)
328 01779 PERMETHRIN Shampoo 1%    (60 ml)
329 00972 PERPHENAZINE Coated  Tab 2 mg
330 00973 PERPHENAZINE Coated  Tab 4 mg
331 00979 PHENO BARBITAL Tab 100 mg
332 00980 PHENO BARBITAL Tab 15 mg
333 00982 PHENO BARBITAL Tab 60 mg
334 00988 PHENYL EPHRINE  HCL Nasal  Drop 0.25%
335 00989 PHENYL EPHRINE  HCL Nasal  Drop 0.5%
336 00996 PHENYTOIN  COMPOUND Scored  Tab  
337 00993 PHENYTOIN  SODIUM Cap 100 mg
338 05624 PIOGLITAZONE   Tab 15mg
339 05217 PIOGLITAZONE   Tab 30mg
340 05625 PIOGLITAZONE  Tab 45mg
341 01013 PIPERAZINE  HEXAHYDRATE Tab 500 mg
342 01012 PIPERAZINE  HEXAHYDRATE  (AS CITRATE ) Syrup 585. 5 mg/5 ml
343 01017 PIROXICAM Cap 10 mg
344 01018 PIROXICAM Inj 20 mg/ml
345 01016 PIROXICAM Top  Gel 0.5%  w/w
346 01024 POLYMYXIN - NH Otic   Drop  
347 01043 PRAZOSIN  (AS  HCL) Scored  Tab 5 mg
348 01042 PRAZOSIN  (AS  HCL) Tab 1 mg
349 01050 PRIMAQUINE  (AS  PHOSPHATE) Tab 15 mg
350 01649 PRIMAQUINE  (AS  PHOSPHATE) Tab 7.5 mg
351 01057 PROGESTERONE Inj 25 mg/ml
352 01058 PROGESTERONE Inj 50 mg/ml
353 01062 PROMETHAZINE  HCL Coated  Tab 25 mg
354 01061 PROMETHAZINE  HCL Inj         25 mg/ml    (2 ml)
355 01060 PROMETHAZINE  HCL Syrup         113 mg/100 ml       (60ml)
356 01067 PROPRANOLOL  HCL FC  Tab 10 mg
357 07066 PROPRANOLOL  HCL Tab 20 mg
358 01068 PROPRANOLOL  HCL Scored  FC  Tab 40 mg
359 01343 PROSTATAN®  Drop  30 ml
360 13798 PSYLLIUM   Sachet  
361 01086 PYRVINIUM  (AS  PAMOATE) Coated  Tab 50 mg
362 01085 PYRVINIUM  (AS  PAMOATE) Susp 50 mg/5 ml
363 10188 RANITIDINE Syrup 75 mg/5 ml
364 01094 RANITIDINE  (AS  HCL) Inj         25 mg/ml    (2 ml)
365 01093 RANITIDINE  (AS  HCL)  Fc Tab 150 mg
366 01105 RINGER  S Infu        (500 ml)
367 01104 RINGER  S Infu        (1000 ml)
368 01107 RINGER LACTATE Infu        (500 ml)
369 01106 RINGER LACTATE Infu        (1000 ml)
370 01773 RISPERIDONE Tab 1 mg
371 09897 SALBUTAMOL Inhaler 2.5 mg/2.5 ml
372 01112 SALBUTAMOL  (AS SULFATE) Syrup 2 mg/5 ml
373 01114 SALBUTAMOL  (AS SULFATE) Tab 2 mg
374 01130 SILVER  SULFADIAZINE  Top  Cream       10 mg/g    (50 g)
375 01673 SIMVASTATIN Scored  Tab 20 mg
376 01145 SODIUM  CHLORIDE Irrigation      0.9%    (500 ml)
377 01142 SODIUM  CHLORIDE Irrigation       0.9%    (1000 ml)  
378 01144 SODIUM  CHLORIDE Infu       0.9%    (500 ml)
379 01141 SODIUM  CHLORIDE Infu 0.9%    (1000 ml)
380 01146 SODIUM  CHLORIDE Nasal  Drop 0.65%
381 01169 SPIRONOLACTONE Scored  Tab 25 mg
382 02099 SPIRONOLACTONE Scored  Tab 100 mg
383 01179 SUCRALFATE Scored  Tab 500 mg
384 01180 SULFACETAMIDE  SODIUM Sterile  Eye  Drop 10%
385 01181 SULFACETAMIDE  SODIUM Sterile  Eye  Drop 20%
386 01183 SULFASALAZINE  Tab 500mg
387 01200 TESTOSTERONE  ENANTATE Inj 100 mg/ml
388 01201 TESTOSTERONE  ENANTATE Inj 250 mg/ml
389 01207 TETRACYCLINE  HCL Cap 250 mg
390 01206 TETRACYCLINE  HCL Ophth  Oint 1%
391 01208 TETRACYCLINE  HCL Top  Oint 3%    (15 g)
392 02203 THEOPHILLINE  SR. Cap 200 mg
393 01209 THEOPHILLINE  SR. Tab 200 mg
394 01220 THIORIDAZINE  HCL Coated  Tab 10 mg
395 01222 THIORIDAZINE  HCL Coated  Tab 25 mg
396 01245 TRETINOIN Top  Cream 0.05%    (15 g)
397 01246 TRETINOIN Sol 0.05%    (15 ml)
398 01247 TRIAMCINOLONE  ACETONIDE Inj 40 mg/ml
399 01250 TRIAMCINOLONE  ACETONIDE Oral  Paste 0.1%
400 01249 TRIAMCINOLONE  ACETONIDE Top  Oint/Cream 0.1%    (15 g)
401 01251 TRIAMCINOLONE  N.N Top  Oint/Cream (15 g)
402 01253 TRIFLUO PERAZINE  (AS  2HCL) Coated  Tab 1 mg
403 01255 TRIFLUO PERAZINE  (AS  2HCL) Coated  Tab 2 mg
404 01254 TRIFLUO PERAZINE  (AS  2HCL) Inj  (IM) 1 mg/ml
405 01258 TRIHEXYPHENIDYL  HCL Tab 2 mg
406 01259 TRIMIPRAMINE  (AS  MALEATE) Scored  Tab 100 mg
407 01260 TRIMIPRAMINE  (AS  MALEATE) Tab 25 mg
408 01261 TRIMIPRAMINE  (AS  MALEATE) Oral  Drop 4%
409 01264 TRIPLE  SULFA Vag  Cream  
410 01265 TRIPLE  SULFA Vag  Tab  
411 01275 VALPROATE  SODUIM Ec Tab 200 mg
412 09801 VALSARTAN Tab  40 mg
413 05423 VALSARTAN Tab  80 mg
414 05766 VALSARTAN  Tab 160 mg
415 01279 VERAPAMIL  HCL Coated  Tab 40 mg
416 01372 VITAMIN  A Cap 25,000 u
417 01293 VITAMIN  B1 (THIAMINE  HCL)   Tab 300 mg
418 01295 VITAMIN  B6  (PYRIDOXINE  HCL) Inj     50 mg/ml    (2 ml)
419 01297 VITAMIN  B6  (PYRIDOXINE  HCL) Tab 40 mg
420 01304 VITAMIN  D3 (COLECALCIFEROL) Cap 50,000  u
421 01814 VITAMIN  D3 (COLECALCIFEROL) Inj 300,000 u
422 01005 VITAMIN  K  (PHYTONADIONE) Fc  Tab 10 mg
423 01003 VITAMIN  K  (PHYTONADIONE) Inj 10 mg/ml
424 01004 VITAMIN  K  (PHYTONADIONE) Inj         1 mg/0.5 ml       
425 01316 ZINC  OXIDE Top  Oint 20%    (30 g)
426 01318 ZINC SULFATE  Cap 220 mg