شبکه بهداشت و درمان شهریار
نظرسنجی
کیفیت مطالب مندرج در این بخش

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3431
 بازدید امروز : 220
 کل بازدید : 701493
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1.6961
معرفی واحد

 مسئول واحد:مهندس اسماعیل باقری

 

کارکنان واحد بهداشت حرفه ای شهرستان

ردیف

نام کارشناس

محل خدمت

مدرک تحصیلی

1

عسگر بخشی

ستاد شبکه

کارشناس بهداشت حرفه ای

2

مهناز حاجی زینلی

ستاد شبکه

کارشناس بهداشت حرفه ای

3

الهام بیژنی

مرکز بهداشتی درمانی وحیدیه

کارشناس بهداشت حرفه ای

4

طناز ثباتی

مرکز بهداشتی درمانی سعیدآباد

کارشناس بهداشت حرفه ای

5

مریم صفایی کشکک

مرکز بهداشتی درمانی دهمویز

کارشناس بهداشت حرفه ای

6

مهسا مهرآذین

مرکز بهداشتی درمانی باباسلمان

کارشناس بهداشت حرفه ای

7

فرحناز عزیزی

مرکز بهداشتی درمانی فاز3 اندیشه

کارشناس بهداشت حرفه ای

8

یعقوب لطفی بخشایش

مرکز بهداشتی درمانی فردوسیه

کارشناس بهداشت حرفه ای

9

مینا بهروزنیا

مرکز بهداشتی درمانی ویره

کارشناس بهداشت حرفه ای

10

الهام صادقی

مرکز بهداشتی درمانی امیریه

کارشناس بهداشت حرفه ای

11

سحر عموئی

مرکز بهداشتی درمانی شماره 2

کارشناس بهداشت حرفه ای

12

دکتر فرشته رفیعی سامانی

طب کار

پزشک متخصص طب کار

13

دکترعباس زند

طب کار

دکترا

14

آذر جعفری

طب کار

کارشناس بهداشت حرفه ای

15

حمیرا اعزازی

طب کار

کارشناس بهداشت حرفه ای

16

سمیرا پلنگی

طب کار

کارشناس بهداشت حرفه ای

17

زهرا بختیاری افشار

طب کار

کارشناس آزمایشگاه

18

سیدحسین بابامیر

طب کار

کارشناس آزمایشگاه

 

 

اهداف بهداشت حرفه ای:

·         تامین ، ارتقا و حفظ سلامتی جسمی ، روانی واجتماعی شاغلین در بخش صنعت ،معدن ، كشاورزی و خدمات

·         پیشگیری از بیماریها و حوادث ناشی از كار

·         تطابق شرایط كار با انسان با توجه به محدودیتها به منظور كاهش اثرات ابزاركار ومحیط بر سلامت انسان

 

 راههای دستیابی به اهداف بهداشت حرفه ای :

·         فعالیتهای مهندسی بهداشت حرفه ای

·         ارائه خدمات بهداشت حرفه ای و طب كار از طریق معاینات كارگران

 

 فعالیتهای اساسی بهداشت حرفه ای :

·         آشنایی با مراحل یا فرآیند كار در هر كارگاه به منظور برنامه ریزی بهداشتیو معاینات كارگران

·         شناسایی عوامل زیان آور مانند: عوامل فیزیكی (سرو صدا، نور ،تشعشعات، گرما، رطوبت و .... –)– شیمیایی(گرد و غبار، دود،دود فلزی، گازها و بخارات، اسيدها و .....) – بیولوژیكی – (ميکروبها،ويروسها، قارچها( مكانیكی (ضربه، ارتعاش، فشارو( ....  عوامل ارگونومی (وضعيت نا منا سببد ن در حين انجام کار،ابزار کار نامناسب) و روانی واجتماعی

·         ارزیابی و اندازه گیری عوامل زیان آور  محیط کار از طریق شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای 

·         پیگیری در جهت کنترل عوامل زیان آور محیط کار  بر اساس مواد 95 و 91 قانون کار

·         سالم سازی محيط کار از طریق ايجاد تسهيلات بهداشتی کافی (مطابقآيين نامه تاسيسات کارگاه از نظر بهداشت بر اساس ماده 156 قانون کار)- تهيه آب آشاميدنی سالم و بهداشتی- تامين غذای سالم برای کارگران وکارکنان- جمع آوری و دفع مواد زائد جامد ومايعو تامين نظافت عمومی محيط

·         پیگیری در جهت ایجاد تاسیسات بهداشتی مناسب در کارگاه بر اساس ماده 156 قانون کار   

·         آموزش بهداشت فردی - عمومی – حرفه ای به كارگران و مدیران و تغییر نگرش ورفتار در آنان

·         پیگیری در جهت انجام معاینات قبل از استخدام ( به منظور بكار گماردن كارگرمناسب با شرایط فیزیكی و روحی با كار مورد نظر ) ،  معاینات دوره ای ( به منظور تشخیص زودرسبیماریهای شغلی ) ، معاینات ویژه و بازگشت بكار  بر اساس ماده 92 قانون کار

·         همكاری با پزشكان طب كار بعنوان تعیین مواجهه شغلی كارگران در غالب عواملزیان آور محیط كار

·         جمع آوری آمار و اطلاعات و تجزیه و تحلیل فعالیتهایبهداشت حرفه ای در صنایع

·         برنامه ریزی در جهت ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیتها از طریق نظارت و پایش و مداخله

·         برگزاری جلسات بازآموزی برای كارشناسان بهداشت حرفه ای  صنایع ،بازرسان بهداشت حرفه ای ،بهداشتیاران ،پزشكان وكارشناسان طب کار

·         تلاش در جهت ایجاد تشکیلات بهداشت حرفه ای در صنایع مشمول بر اساس ماده 93 قانون کار

·         بررسی عملکرد و ارزیابی  کارشناسان بهداشت حرفه ای در صنایع

·         بررسی و صدور صلاحیت بهداشتی برای کارگاههای متقاضی