شبکه بهداشت و درمان شهریار
نظرسنجی
کیفیت مطالب مندرج در این بخش

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 731
 بازدید امروز : 35
 کل بازدید : 695143
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1.0061
شرح وظایف واحد سلامت
 شرح وظايف
  1. اجرای برنامه های ابلاغ شده از سوی واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه
  2. نياز سنجی آموزشی براساس دستورالعمل مربوطه
  3. طراحی برنامه های آموزشی براساس نتايج حاصل از نيازسنجی آموزشی و مبتنی بر شواهد
  4. جلب حمايت همه جانبه مسئولان شهرستان از برنامه های آموزش و ارتقای سلامت
  5. جلب حمايت و همکاری درون بخشی برای پيشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت
  6. جلب حمايت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غيردولتی در شهرستان برای پيشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت
  7. مشارکت در ايجاد و توسعه محيط های حامی سلامت در منطقه تحت پوشش
  8. ارايه مشاوره فنی در زمينه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای مرکز بهداشت و ساير سازمان ها، ادارات و نهادها در شهرستان
  9. نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهای آموزش و ارتقای سلامت
  10. مشارکت در شناسايی و تحليل تعيين کننده اجتماعی سلامت در شهرستان
  11. مشارکت در اجرای برنامه های سلامت در شهرستان
  12. نظارت و ارزشيابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان
  13. استفاده اثربخش از منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان
  14. آموزش کارکنان ساير واحدهای مرکز بهداشت شهرستان در حوزه های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی
  15. ترويج رويکرد توانمندسازی جامعه به ويژه رويکرد خودمراقبتی در سطح شهرستان
  16. کمک به گسترش برنامه های سلامت در سطح شهرستان از طريق الگوهای مناسب مانند بازاريابی اجتماعی
  17. طراحی، اجرا و ارزيابی بسيج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح شهرستان
  18. ترويج شيوه زندگی سالم در سطح شهرستان
  19. ترويج برنامه های سلامت در مدارس، محيط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی شهرستان
  20. توسعه بانک اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت در مرکز بهداشت شهرستان
  21. همکاری در اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در سطح شهرستان
  22. همکاری در انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجويان رشته های علوم پزشکی