شبکه بهداشت و درمان شهریار
نظرسنجی
کیفیت مطالب مندرج در این بخش

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 913
 بازدید امروز : 57
 کل بازدید : 695165
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1.3521
شرح وظایف آموزشگاه بهورزی
شرح وظایف مرکز آموزشگاه بهورزی

  -مشارکت ونظارت درانتخاب و نحوه پذيرش دانش آموزان
 
  - مشارکت درآموزش های نظری عملی –کارآموزی وکارورزی
  - فراهم نمودن تسهيلات لازم برای آموزش نظری و عملی کارآموزی باهمکاری مرکز بهداشت شهرستان
  - ارزشيابی مستمر برنامه های آموزشی و بازآموزی
  - برنامه ريزی نيازسنجی آموزشی و اجرای برنامه های بازآموزی برای بهورزان شاغل باهماهنگی مرکز بهداشت شهرستان
  - تنظيم برنامه های نظارت بر فعاليت بهورزان شاغل با هماهنگی تيم های نظارتی مرکز بهداشت شهرستان
  - مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی در کلاس وکارآموزی در مراکز کارآموزی و خانه های بهداشت
  - ارزشيابی مستمر پيشرفت آموزشی دانش آموزان و اقدام برای برطرف کردن مشکلات آموزشی آنان
  - حضور فعال درروستاهای اصلی واقماری به همراه دانش آموزان در برنامه های بازديد منازل مراقبتهای بهداشتی و ...
  - همکاری ومشارکت در تنظيم و اجرای برنامه های بازآموزی بهورزان شاغل با پيشنهاد مدير مرکز آموزش بهورزی
  - بازديد از نحوه فعاليت بهورزان فارغ التحصيل همراه با تيم های کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان
  - مشارکت دراجرای آموزش های پزشکی جامعه نگر و نيز آموزش های بدو خدمت کارکنان واعضای تيم پزشک خانواده بنا به پيشنهاد مدير مرکز آموزش بهورزی
  -برنامه ريزی جهت آموزش اعضای تيم پزشک خانواده باهماهنگی مرکز بهداشت شهرستان