شبکه بهداشت و درمان شهریار
نظرسنجی
کیفیت مطالب مندرج در این بخش

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 804
 بازدید امروز : 49
 کل بازدید : 701322
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1.5561
شرح وظایف واحد محیط

شرح وظایف واحد بهداشت محیط

 •  شناسائی مشکلات بهداشتی شهرستان وبرنامه ريزی برای رفع آن
 •   شرکت در جلسات درون بخشی و ارائه راهکارهای مناسب 
 •   برنامه ريزی سالانه و فصلی و ماهانه بهداشت محيط شهرستان و نظارت بر اجرای آن
 •   نظارت بر عملکرد پرسنل بهداشت محيط
 •   تقاضای اعتبارات لازم و تلاش برای جذب آنها
 •   نظارت بر آمار عملکرد بهداشت محيط مراکز بهداشتی درماني  
 •   پايش مراکز بهداشتی درمانی و بررسی عملکرد پرسنل و شناسائی نقاط ضعف و قدرت و تقويت نقاط قوت و برطرف نمودن نقاط ضعف
 •   پايش و شناسائی پرسنل و بهره گيری بجا و به موقع آنها
 •   شرکت در جلسات برون بخشی (کميسيون نظارت ، کميسيون بند 20 شهرداری ، گروه کاری سلامت و امنيت غذا و ...)
 •   جلب مشارکت عمومی برای انجام بهسازی روستائي 
 •   بازديد از مراکز تهيه و توزيع مواد غذايی ، آرايشی و بهداشتی ، کارخانجات ، مراکز آموزشی ، نظامی ، اماکن عمومی و ...
 •   نظارت بر عملکرد آموزشگاههای عمومی و اصناف شهرستان شهريار
 •   آموزش پرسنل جديدالورود و دانشجويان کارآموزی دانشگاهها
 •   شناسائی و ارائه پيشنهاد بهسازی محيط روستائی و نظارت بر حسن اجرای آن  
 •   شرکت فعال برنامه های بهداشتی در مواقع بروز اپيدمی و بحران ها
 •   برنامه ريزی و پيش بينی برای مقابله با اپيدمی ها و حوادث غير مترقبه
 •   ارائه پيشنهادات و طرحها
 •   آموزش متصديان مراکز تهيه و توزيع مواد غذايی ، آرايشی و بهداشتی به صورت مستمر
 •   شناسائی نياز پرسنلی، تجهيزات و پيگيری تامين آنها
 •   شناسائی نيازهای آموزشی پرسنل و اجرای آنها
 •   بررسی پيگيری شکايات مرتبط با بهداشت محيط تا حصول نتيجه
 •   نظارت بر چگونگی جمع آوری و دفع فاضلاب و زباله
 •   نظارت بر تامين آب شرب سالم و پيگيری رفع آلودگی و موانع ديگر