شبکه بهداشت و درمان شهریار
نظرسنجی
کیفیت مطالب مندرج در این بخش

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2357
 بازدید امروز : 276
 کل بازدید : 695092
 بازدیدکنندگان آنلاين : 6
 زمان بازدید : 1.2411
شرح وظایف واحد خانواده
 

شرح وظایف واحد خانواده

 

مقدمه:

 ارتقاء سلامت خانواده با بهبود شاخص هايی مثل مرگ و مير کودکان، مادران وارتقاء وضعيت سلامت برای افرادخانواده نه تنها به عنوان شاخص های بهداشتی يک کشوراهميت دارد بلکه بعنوان معيار توسعه نيز در نظر گرفته می شود بنابراين عملکردبسياری از نهادهای مرتبط با رفاه اجتماعی و اقتصادی در اين زمينه تاثيرگذار است .

 بيش از 50 درصد خدمات جاری مراکز ارايه دهنده خدمات در بخش دولتی (مراکزبهداشت شهرستانها) به نوعی به فعاليتهای اين گروه باز می گردد. توجه و دقت کافی بهآنچه در سطوح مرکزی ومحيطی ارائه خدمات – از سياستگزاری گرفته تا اجرای دقيقدستورالعمل های فنی – می گذرد وپيدا کردن نقاط قوت ، ضعف فرصت ها و محدوديت ها وازهمه مهمتر پيش بينی آينده باتوجه به تغييرات سريع محيط – جريان دارد رمز موفقيتهدايت مجموعه ارائه دهنده خدمات است.

 

معرفی وظایف واحد :

 •  ترويج تغذيه با شير مادر
 •  بهبود رشد و تغذيه کودکان زير 8 سال و مادرباردار و شيرده
 •  آهن ياری دختران دانش آموزان راهنمايی و دبيرستان
 •  پيشگيری از اختلالات ناشی از کمبود ريز مغذی ها( IDD )
 •  حمايت تغذيه­ای کودکان زير 6 سال در برنامه حمايتی مشارکتی
 •  حمايت کودکان زير 6 سال در برنامه تغذيه يک وعده غذای گرم در روستا مهدها
 •  مراقبت از کودک سالم زیر 8 سال
 •  مراقبت از کودک بيمار زیر 5 سال
 •  بررسی علل وعوامل مرگ کودکان زير 5 سال وبرنامه ريزی درجهت کاهش آ(داخل وخارج بیمارستانی)
 •  مشاوره قبل از بارداری ، مراقبت از مادران باردار در دوران بارداری و پس اززايمان
 •  بررسی علل وعوامل مشکلات مادران در دوران بارداری تا60 روز پس از زايمان وبرنامهريزی در جهت کاهش آن
 •  مشاوره تنظيم خانواده ، ارائه وسايل پيشگيری از بارداری و مراقبت از زنان واجد شرايط تنظيم خانواده ؛ مشاوره سلامت باروری برای زنان دارای شرایط باروری بر اسا س دستورالعملها
 •  مراقبت از ميانسالان ، تشخيص زودرس سرطانهای شايع زنان ومردان
 •  آموزش شيوه زندگی سالم به سالمندان بالای 60سال
 •  بازديد از بيمارستانهای دوستدار کودک و بخشهای مامايی وزايمان کليهبيمارستانهای تابعه
 •  بازديد ازکليه مراکز وپايگاههای تابعه
 •  پيگيری مهاجرت مادر باردار به داخل يا خارج از شهرستان تابعه

 

شرح وظایف کارشناسان بهداشت خانواده:

وظایف کلی واحد:

 • تهيه برنامه جامع عملياتي ساليانه مناسب با اهداف برنامه و شرايط و مشكلات موجود
 • بررسی شکایات کارکنان بهداشت خانواده و ارباب رجوع
 • پيگيری رفع کمبودهای تجهيزاتی و نيروی انسانی
 • برنامه ریزی پایش واحدهای بهداشتی تحت پوشش
 • پايش و ارزشيابي نحوه اجراي برنامه ها در سطح شهرستان
 • جمع آوري ، ثبت و تجزيه و تحليل اطلاعات ، آمار و شاخص هاي مرتبط با برنامه
 • انعكاس فعاليتها ، عملكرد و آمار برنامه بصورت فصلي به معاونت بهداشتي
 • هماهنگي و همكاري با ساير واحدهاي درون بخشي ( واحدهای مختلف شبکه بهداشت و درمان مانند: بيماريهاي غير واگير و آموزش سلامت و رابطين بهداشتي )
 • هماهنگي و همكاري با ساير سازمانها و ادارات برون بخشي ( مثل بهزيستي ، كميته امداد ، بسیج ، شهرداري و 000 ) درجهت پيشبرد اهداف برنامه های حمایتی- مشارکتی کودکان و  سلامت سالمندان
 • ارائه راهكارهاي لازم درخصوص بهبود كيفيت و كميت برنامه ها
 • هماهنگي درخصوص تهيه ، چاپ و تكثير و توزيع جزوات ، كتابچه و پمفلت هاي آموزشي و فرمهای مورد نیاز در زمینه ارتقاء آگاهی پرسنل
 • تهیه،تکثیر و توزیع جزوات آموزشی در زمینه ارتقاء جامعه هدف برنامه های در حال اجرا
 • همكاري و هماهنگي و اقدام لازم جهت برگزاری مناسبتهای بهداشتی مانند هفته جهاني بهداشت ؛ روز جهانی کودک ، هفته سالمند ،هفته جمعیت ، هفته سلامت مردان و هفته سلامت زنان
 • مشاركت و آموزش نيروهاي بدواستخدام
 • برگزاری کارگاههای آموزشی جهت ارتقای آگاهی و عملکرد پرسنل بهداشتی شاغل در واحدهای بهداشتی
 • برگزاری آزمونهای دوره ای جهت سنجش اطلاعات پرسنل بهداشتی
 • برآورد صحيح و نظارت بر درخواستهای دارویی واحدهای بهداشتی مكملهاي مورد نياز برنامه كودكان، مادران و تنظیم خانواده و شیرمصنوعی

 

شرح وظايف كارشناس برنامه مادران:

 • بررسي شاخصهاي بهداشتي مربوط به برنامه مادران و تجزيه و تحليل
 • تشكيل كميته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد هر 6ماه و بررسي و تحليل شاخصها و ارسال نقطه نظرات مربوطه به معاونت بهداشتي
 • بررسي و پيگيري امور مربوط به مرگ مادران باردار
 • نظارت و ارزشيابي بازديد برنامه مادران درمراكز شهري و روستايي
 • تهيه عملكرد سه ماهه برنامه مادران و ارسال به معاونت بهداشتي
 • آموزش برنامه مادران باردار به كارشناسان – كاردانان
 • نظارت و بررسي بر عملكرد ماما روستا و ماماي محلي
 •  

شرح وظايف كارشناس برنامه سلامت باروری :

 • نظارت بر كميت و كيفيت ارائه خدمات در برنامه سلامت باروری براساس بخشنامه هاي كشوري درمراكز شهري و روستايي و مراكز خصوصي و كارخانجات
 • جمع آوري و جمع بندي و تجزيه و تحليل آمار موجودي مصرفي داروهاي بهداشتي مراكز محيطي و خصوصي مركز بهداشت
 • بررسي و برآورد داروهاي پيشگيري از بارداري و تجهيزات هر 6 ماه يكبار جهت شهرستان ( با توجه به مصرفي) و تحويل از انبار دارويي معاونت بهداشتي
 • بررسي مصرفي ماهيانه مراكز بهداشتي درماني و پايگاههاي شهري و خصوصي و مراكز روستايي و ارسال داروهاي پيشگيري از بارداري هر 3 ماه يكبار
 •  بررسي نحوه مصرف داروهاي پيشگيري در مراكز شهري و روستايي با توجه به دفتردارويي و دفتر تنظيم خانواده و پرسش از مراجعين
 • برآورد نياز دفتر و فرمهاي تنظيم خانواده جهت واحدهاي بهداشتی درمانی و بخش خصوصي
 • عضو کمیته توبکتومی شهرستان
 • اجراي برنامه هاي آموزشي دستور العمل نحوه مصرف وسايل پيشگيري از بارداري جهت كليه كاركنان بهداشت خانواده – بهورزان – پزشكان خانواده و ماماي خانواده و  بخش خصوصي در طول سال
 • بررسي اطلاعات و استخراج شاخص هاي مرتبط با برنامه سلامت باروری و ارسال پس خوراند به مراكز شهري و روستايي
 • بررسي مشكلات موجود مربوط به برنامه سلامت باروری در واحدهاي محيطي و پيگيري و ... تا رفع آن
 • تدوين و پيشنهاد و طرحهاي تحقيقاتي با توجه به مشكلات موجود در سطح واحدهاي محيطي مركز بهداشت شهرستان
 • تهيه و تنظيم گزارش عملكرد و پيشرفت برنامه ها هر 3 ماه يكبار

 

شرح وظيفه كارشناس كودكان:

 • تجزيه و تحليل شاخصهاي مرتبط با برنامه كودكان در سطح شهرستان
 • تشکیل کمیته کودک سالم و مانا جهت بررسی مشکلات و رفع آنها در اجرای این دو برنامه
 • انجام پایش های برنامه های کودک سالم و مانا از مراکز تحت پوشش بر اساس چک لیستهای استاندارد
 • انجام بازدید از بیمارستانها در برنامه مرگ کودک 59-1 ماهه
 • تهیه و توزیع مطالب و تراکت های آموزشی در رابطه با برنامه و انجام مداخلات در برنامه ها برای افزایش شاخص ها
 • تشكيل كميته بررسي مرگ و ميرکودکان در سطح شهرستان و ارائه نتيجه به معاونت بهداشتي دانشگاه
 • ارائه راهكارهاي لازم درخصوص كاهش مرگ و مير كودكان در سطح شهرستان
 • جمع آوري اطلاعات آماري کودک سالم و مانا و انجام آناليز و ارائه آمارها به معاون بهداشتي دانشگاه 
 • برگزاري كارگاههاي آموزشي شير مادر و مانا در كلاسهاي آموزش كودكان در شهرستان
 • جمع بندی اطلاعات و داده های آماری و وارد کردن آنها در نرم افزار نظام مدیریت سلامت کودکان (CHS)
 • جمع بندی اطلاعات و داده های آماری مربوط به مرگ کودکان 59-1 ماهه و وارد کردن آنها در نرم افزار نظام مراقبت مرگ کودک کودکان(CSO)

 

شرح وظيفه كارشناس برنامه تغذیه و شیرمادر:

 • بهبود تغذيه در سطح جامعه و خصوصا گروههاي آسيب پذير
 • كليه امور مربوط به بهبود تغذيه جامعه در سطح شهرستان
 •  اجراي برنامه هاي آموزشي نظارت براي ارائه خدمات در مراكز مشاوره و مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت از عمده وظايف آن است و ارتقاء سطح فرهنگ و سواد تغذيه اي جامعه
 • افزايش دسترسي خانوارها به سبد غذايي مطلوب؛
 • پيشگيري و كنترل كمبود آهن و كم خوني ناشي از آن در سطح جامعه؛
 • پيشگيري و كنترل اختلالات ناشي از كمبود يد در سطح جامعه؛
 • بهبود تغذيه و رشد كودكان زير شش سال؛
 • بهبود تغذيه گروههاي آسيب پذير (زنان باردار – شيرده – نوجوانان – سالمندان
 • اجرای طرحهاي ملي و كشوري مانند برنامه آهن ياري دختران دانش آموز راهنمایی و دبیرستان؛
 • پايش يد نمك مصرفي خانوارها و پايش يد ادرار دانش آموزان ابتدايي؛
 • پايش و پيگيري و ارجاع كودكان دچار تاخير رشد؛
 • تجويز قطره مولتي ويتامين يا قطره ويتامين A+D جهت كودكان و قرص مولتي ويتامين جهت زنان باردار.
 • مشاوره تغذیه ای  كودكان دچار اختلال رشد ارجاعي از سطح مراكز و خانه هاي بهداشت؛
 • مشاوره تغذیه ای با  زنان باردار نيازمند مشاوره تخصصي تغذيه؛
 • جمع آوري و بررسي و تحليل آمار و عملكرد برنامه ها
 •  بررسي عملكرد و ارزشيابي نيروها  و برگزاری کارگاه های آموزشی
 • آموزش های تغذیه ای برون بخشی در سایر سازمانها و ادارات
 • ترویج تغذیه با شیرمادر
 • تهیه و توزیع و نظارت بر توزیع شیرمصنوعی و کالابرگ آن
 • تشکیل کمیته شیرمادر و کمیته IDD
 • ارزيابي بيمارستانهاي دوستدار كودك

 

شرح وظيفه كارشناس برنامه میانسالان:

 • شناسایی جمعیت هدف برنامه میانسالان
 • آموزش به مربیان رابطین در جهت انتقال آموزشها به رابطین بهداشتی و جامعه
 • آموزش در زمینه پاپ اسمیر و سرطان پستان
 • افزايش پوشش پاپ اسمير و آموزش به زنان جامعه هدف(زنان 65-20 ساله همسردار)
 • افزايش آگاهي جامعه نسبت به انجام Self breast exam)) یا خودآزمایی پستان
 • افزايش پوشش معاینات پستان در زنان جامعه هدف (زنان 30 سال به بالا )
 • آموزش و برگزاری کارگاه آموزشی برای پرسنل در زمینه پاپ اسمیر، سرطان پستان و یائسگی
 • انجام پایش از واحدهای تابعه و تکمیل چک لیست های بررسی آگاهی و عملکرد پرسنل و جامعه و ارسال پس خوراند به آنها
 • برنامه ریزی جهت مهارت آموزی ماماهای شاغل در مراکز در زمینه پاپ اسمیر و معاینات پستان

بررسی عملکرد و آگاهی کلیه پرسنل بهداشتی بر اساس چک لیست های برنامه پاپ اسمیر و سرطان پستان و تحلیل و آنالیز چک لیستهای تکمیل شده